Magazine 58

Magazine

Reizend portrettist Berend Kunst vereeuwigde omstreeks 1825 het echtpaar Douma uit Opeinde op twee portretten. Ze staan afgebeeld op de pagina's 1 en 23.
De kunstwerken zijn onlangs geschonken aan Smelne's Erfskip.

Voor de Tweede Wereldoorlog trokken verschillende Roma-groepen door onze contreien. Minie Baron beschrijft de ontvangst in Drachten van zo’n groep, een Lowara-familie, op 20 september 1904.

In 1920 bouwde Jan Oebeles van der Werff de houten Wâldfûgel op het Buitenstvallaat. Dirk Huizinga doet verslag van de geschiedenis van deze tjotter en haar eigenaren.

It Lege Midden is het Swettegebied tussen Pean, Nes, Aldeboarn, Warniahuizen en De Flearbosk bij De Veenhoop. Anne Peenstra verhaalt over de grote veranderingen in dit gebied in de jaren vijftig.

Sietze van der Meulen onderzoekt de historie van de aan Museum Dr8888 in bruikleen gegeven zilveren avondmaalsbeker van de voormalige gereformeerde Noorderkerk, nu eigendom van de Drachtster PKN-gemeente.

Magazine 58
 
Button