Magazine 57 (februari 2022)

Magazine

Vanaf week 6 in de verspreiding

Artikelen

 • Naar aanleiding van de expositie 100 jaar Papegaaienbuurt in Museum Dr8888 zoomt Roelof Hazelhoff in op de totstandkoming van deze kleurrijke woningen aan de Torenstraat
 • Wie waren eigenlijk de eerste bewoners van de 'middenstandswoningen' in de Papegaaienbuurt, vroeg Roelof Hazelhoff zich af. Zijn onderzoek laat zien dat het vooral mensen van stand waren.
 • Museum Dr8888 ontving recentelijk twee zilveren avondmaalsbekers in bruikleen van de Protestantse Gemeente Drachten. Sietze van der Meulen verhaalt over de herkomst en het gebruik ervan.
 • De broer van Cees Rienks de Boer verwierf roem als stedenbouwkundige en landschapsarchitect in de VS. Bé Lamberts haalt Sake Rienk uit de schaduw van zijn romrofte broer.

Voorkant omslag

Dit blad is, zou je kunnen zeggen, onze wintereditie. De winterse tegenlichtopname van spinnen- kopmolen De Roek past daar mooi bij. De bijna tweehonderd jaar oude molen (1832) fungeert op It Eilân West als hulpgemaal bij het bemalen van tachtig ha weiland. Rijksmonument De Roek is met zijn vlucht van 16 m de grootste spinnenkopmolen van Friesland.

Rubrieken

 • Van de voorzitter en Van de redactie
 • Toen & Nu door Erik Korthof over het pand aan de Zuiderbuurt 23
 • Reacties van lezers op de oktober-uitgave van Smelne’s Erfskip
 • Volgens Douwe de Graaf was Evert Pierewiet met zijn viool een begrip in Drachten
 • Fokke Wester spreekt met Arjen Bosgraaf, auteur van het bijzondere boek
 • Peter Karstkarel schrijft over de duplexwoningen in Drachten
 • Op de middenfoto het origineel van het plan uit 1918 van Stapenséa voor Drachten
 • Janita Baron informeert ons over de activiteiten van Museum Dr8888
 • Korte berichten

Voor donateurs is het blad gratis en zij krijgen het thuisbezorgd.
U bent al donateur van Smelne's Erfskip voor een minimumbedag van € 12,50; voor donateurs met postbezorging van ons blad € 18,50 per jaar.
Losse nummers zijn voor € 3,95 verkrijgbaar bij Museum Dr8888, Museumplein 2 en boekhandel Van der Velde, Raadhuisplein 5 te Drachten.

Magazine 57 (februari 2022)
 
Button