Vorig artikel Volgend artikel

Fiets- en Wandelroute zuidwest Smallingerland

Fiets- & wandelroutes

Deze tracéfolder is gemaakt door: Vereniging van Dorpsbelangen Boornbergum – Kortehemmen, Plaatselijk Belang De Wilgen, Smalle Ee en Buitenstvallaat en Plaatselijk Belang De Veenhoop.

De circa 20 kilometer lange fiets- en wandelroute leidt ons langs mooie oude locaties in de dorpen Boornbergum, Kortehemmen, Buitenstvallaat, De Wilgen, Smalle Ee en De Veenhoop. Op de informatieborden valt achtergrondinformatie te lezen over de monumenten en cultuurhistorische plaatsen in deze dorpen.
De route met informatieborden is tot stand gekomen in goed overleg met de gemeente Smallingerland en Smelne’s Erfskip. De gemeente Smallingerland en provincie Fryslân hebben deze informatieborden gefinancierd.

De monumenten en cultuurhistorische plaatsen moeten beleefbaar en herkenbaar worden. Deze beleefbaarheid en herkenbaarheid wordt vergroot door informatieborden te plaatsen, waarop de ontstaansgeschiedenis van het monument staat weergegeven. Monumentale panden, cultuurhistorische plaatsen en bomen maken deel uit van deze route.

Fiets- en Wandelroute zuidwest Smallingerland
 
Button