Canon van Smallingerland

Boeken

Een reis door de tijd. Zo zit deze canon van onze historie in elkaar. Hij begint met de rendierjager van lang geleden en eindigt in het nu met u: de bewoner van een gebied met een rijke geschiedenis, waaraan u op uw beurt ook weer iets toevoegt.

In de canon wordt in 31 verhalen – vensters – de geschiedenis van Smallingerland verteld. Verhalen over belangrijke gebeurtenissen en over boeiende figuren. Heel gevarieerd en met elkaar laten ze zien hoe de grietenij, later gemeente genoemd, ontstond en zich ontwikkelde.
Ieder venster opent met een icoon. Dit is een afbeelding die karakteristiek is voor het onderwerp en die het venster in kwestie visualiseert, er – soms letterlijk – een gezicht aan geeft.

In klein formaat sieren de 31 iconen de voorkant van het boek, tegen een lichtgroene achtergrond. Die duidt op het landschap, terwijl de blauwe stroom die de vensters verbindt voor het verstrijken van de tijd staat.

Maar dat niet alleen. Ook het water wordt ermee gesymboliseerd. Want het ontstaan en de ontwikkeling van Smallingerland zijn ondenkbaar zonder water. Het begon al met de oeroude rivier de Ee. Toen kwam het waterrijke klimaat waarin het veen groeide. Veel later werd dat ontgonnen, waarna het stempel van de vervening door de hele historie heen zichtbaar is.
Dorpen, zoals Klûsewier, verdwenen door het water en andere dorpen, zoals Rottevalle en Drachten, hebben er juist hun ontstaan en groei aan te danken.

Al deze 'waterige' aspecten zult u in de vensters aantreffen. Maar ook de ontwikkelingen tijdens en na de verveningen: steeds meer bewoning, bestuur, scholing, religie, landbouw, industrialisatie, verkeer. En niet te vergeten: een hele rij mensen – van sporters tot kunstenaars – die kleur aan de historie gaven en dat tot op de dag van vandaag nog doen.

De Canon kost in de boekhandel € 12,50. Voor donateurs is dit € 10,--, via/bij de penningmeester of secretaris of in het HCS (zie contact).

Canon van Smallingerland
 
Button