Rottevalle Efterwei 32

Gemeentelijke monumenten

Aan de oude weg naar Opeinde lieten Antje Petrus Mulder en Wander Ritske de Boer in 1885 in neo-classicistische stijl een rentenierswoning bouwen. De woning bleef tot 1951 in de familie.

De plaatselijke architect R. Bloembergen ontwierp een symmetrische voorgevel, met een vooruitspringende oprijzende middenpartij (middenrisaliet) en boven de entree met dubbele vleugeldeuren een smeedijzeren balustrade.

Het huis heeft in de loop der jaren vele bewoners gehad, onder wie de Friese dichter/schrijver Douwe Kalma en onderwijzeres Wike L. Zijlstra, die er vanaf 1951 samenwoonden. Juf Wike verrichtte baanbrekend werk voor het Friestalig onderwijs met haar eigen taalmethode en het zelf ontworpen tweedelige ‘lêsrak’. Douwe Kalma heeft er tot zijn overlijden in 1953 zijn levenswerk voltooid: het complete oeuvre van William Shakespeare in het Fries, na zijn dood in acht delen uitgegeven bij Laverman in Drachten. Plannen om van de woning een Douwe Kalma-gedenkhuis te maken zijn op niets uitgelopen. Zijn literaire nalatenschap wordt nu bewaard in Tresoar.

Rottevalle Efterwei 32
 
Button