Rottevalle Buorren 8

Gemeentelijke monumenten

De boerderij van het kopromptype met dwarshuis en langsdeel is in 1877 gebouwd in opdracht van Sibe R. Atsma, wiens kinderen Sjoerdje en Ljibbe de eerste steen legden.

Het woonhuis heeft de voor die tijd kenmerkende bouwstijl met neo-classicistische elementen. Boven de ingang is een kroonlijst met versieringen aangebracht. In het interieur is veel bewaard gebleven, zoals de in dropjesvorm betegelde woonkamer, waarin de speciale vensterbanken doorlopen naar de schouw.

De boerderij verkeert al jaren in deplorabele staat, maar tot dusver strandden alle pogingen om een alternatieve bestemming te vinden die kan leiden tot restauratie.

Rottevalle Buorren 8
 
Button