Oudega Opperbuorren-West 1

Rijksmonumenten

Deze boerderij heeft een geheel gave erfsituatie. Dat tref je nog maar zelden aan. Waarschijnlijk is dat (mee) de reden dat niet alleen de boerderij zelf, maar ook de bijschuur en het stookhok tot het rijksmonument behoren.
De boerderij is in 1856 gebouwd op een natuurlijk zandruggetje, net iets hoger dan de omliggende huizen.
De voorganger is afgebrand, net als enkele andere boerderijen in de buurt, kort na elkaar. Opvallend was dat de huishoudelijke hulp steeds dezelfde was…..
De boerderij – nu in gebruik als woning/atelier – is van het kop-romp-type met zijlangsdeel en grupstal. De kop van de boerderij is van iets jongere datum dan de schuur. De bijschuur is wel van 1856, maar in 1918 verlengd en toen met kleine steunberen versterkt. Het stookhok dateert ook van 1918.

Oudega Opperbuorren-West 1
 
Button