Oudega It West 29

Gemeentelijke monumenten

Baron Johan Galenus Willem Hendrik van Sytzema, onder andere burgemeester van Elburg, gaf in 1884 opdracht voor de ‘herbouw van de boerenhuizinge nadat deze was vernield door een onvoorziene ramp’ (brand na blikseminslag).

Op de kaart van de grietenij Smallingerland van Schotanus uit 1718 staat op deze plek al een ‘oud stins’aangegeven. De boerderij van het kop-romp type is in de loop der tijden diverse keren verbouwd, maar de symmetrische voorgevel is in vrijwel oorspronkelijke staat bewaard gebleven. De brede voorzijde van de schuur, links van het woonhuis, bevat de hoofdentree. Links in de gevel staan twee vrij hoge keldervensters. Sinds 1992 is de plaats in gebruik als woonboerderij van Gjalt Wijmenga.

Oudega It West 29
 
Button