Oudega Dwarssingel 41

Gemeentelijke monumenten

In opdracht van veehouder Meindert Eeuwes Riemersma is deze stelpboerderij gebouwd, passend in de bouwstijl van die tijd en deze streek.

De symmetrische voorgevel wordt verlevendigd door banden en accenten van gele steen en de dubbele deur in een portiek heeft smeedijzeren deurijzers voor de ramen.

De boerderij heeft sinds 1987 geen agrarische functie meer. Saillant detail is dat de boerderij staat in het verlengde van de Great Haersmasingel, die net als de vroegere toegangslaan uitkwam recht voor de Great Haersmastate (1660-1843).

Oudega Dwarssingel 41
 
Button