Oudega Buorren 31

Gemeentelijke monumenten

It Ljochtbeaken is gebouwd in 1910 in een voor die tijd karakteristieke Overgangsstijl met Art Nouveau invloeden, detaillering en materiaalgebruik. Wie het ontwerp maakte is niet bekend.

Bouwers waren C. Nijhuis uit Oudega en S. Tiekstra uit Nijega, die het aannamen voor 5600 gulden. De eerste steen werd gelegd op 28 juni en eind van dat jaar kon het Godshuis al in gebruik worden genomen.

De oude kerk aan de Achterwei werd daarna steen voor steen afgebroken en per praam naar Drachten vervoerd, waar de Christelijk Gereformeerde Gemeente er een kerkzaal van bouwde op de hoek van de Zuiderdwarsvaart en de Raai.

De kerk kreeg in 1919 een orgel, gebouwd door de firma A.J. Dekker uit Goes.

In 1980 was de kerk aan een grote opknapbeurt toe en werden onder architectuur van Gjalt de Jong uit Drachten zowel interieur als exterieur grondig aangepakt. Van het oorspronkelijk interieur bleef weinig over en aan de voorkant is alleen de voorgevel in originele staat gehandhaafd.

Oudega Buorren 31
 
Button