Oudega Buorren 11

Rijksmonumenten

Eigenlijk is dit het tweede Rechthuis. Nauwkeuriger: eigenlijk is het een herberg waar de grietman en zijn bijzitters in een van de herberg gehuurd vertrek rechtspraken. Bij de herbouw in 1738 van de, net als het oude rechthuis, door brand verwoeste herberg tot herberg/rechthuis werd dit jaartal in een gevelsteen gebeiteld, samen met de initialen E.M. en F.W. van de eigenaren: Ebeltje Meinders – die de herberg geërfd had – en Foocke Wytses.
Ook kreeg Vrouwe Justitia een prominente plaats. Dat mocht niet baten, want in de Franse tijd verloor de grietenij de rechterlijke macht en in 1851 ook nog de naam. Die werd ‘gemeente’.
Het Rechthuis, met dwarsbouw onder een schilddak, heeft een brede Vlaamse top boven de ingangspartij in de voorgevel.

Oudega Buorren 11
 
Button