Oudega bij Wolwarren 3

Gemeentelijke monumenten

Aannemer Louis Pool uit Wassenaar kocht in 1946 een perceel aan de Wolwarren om er een zomerhuis te kunnen bouwen. Het zomerhuis is oorspronkelijk als woonboot gebouwd op een grote betonnen bak. Dat leidde tot een discusie met de gemeente, in verband met de ligplaatsenvergunning.

Om een eind te maken aan het geharrewar heeft Pool er zelfs mee over de Wijde Ee gevaren. Nadat de ligplaatsenvergunning is verleend is het geheel de wal op getrokken en met zand gevuld, zodat het alsnog als zomerhuis aangeduid kon worden.

Het ontwerp is gebaseerd op de Amsterdamse school. Het langwerpige zomerhuis is gebouwd op de betonnen onderbouw, met gevels van gepotdekselde planken en een rieten schilddak met een gewelfde noklijn. Het westelijk deel met rond puntdak is rondom voorzien van vensters, met in de bovenramen glas-in-lood. Pool verkocht het na drie jaar aan Lammert Koopmans en Sybren Wiersma uit Leeuwarden, die het op hun beurt in 1953 verkochten aan de Drachtster fotograaf Wietze Jacobi. Sinds 1983 is de familie Snijder eigenaar.

Oudega bij Wolwarren 3
 
Button