Opeinde Nijtap 65

Rijksmonumenten

Luitenant Boelardus van Boelens erfde van zijn schoonvader deze boerderij uit 1805. Volgens de overlevering ervoer hij echter de huwelijkse banden als knellend. Hij zocht en vond op deze ‘stelphuizinge’, die met haar singels een kleine ‘burcht’ leek, iedere week gedurende enkele dagen de vrijheid.
Hij zou daarom de hofstede de naam ‘Vrijburgh’ gegeven hebben. Of het waar is…? Wel staat vast dat de toenmalige verbindingsweg tussen Rottevalle en de Kletten (bij Drachten), die dicht langs ‘Vrijburgh’ liep, naar hem is genoemd: de Lútenantsloane. Jammer trouwens, dat deze niet meer openbaar toegankelijk is.
Het woongedeelte van de kop-romp boerderij is in 1976 gerestaureerd. De nog authentieke voor- en zijgevels zijn toen opnieuw geconserveerd, waarbij de ramen de oorspronkelijke roedenverdeling terugkregen. Ook werd het ‘gemoderniseerde’ keukenraam teruggerestaureerd. Al met al verkreeg de boerderij vanaf de straatkant weer zijn oorspronkelijke, fraaie aanblik.

Opeinde Nijtap 65
 
Button