Opeinde Kommisjewei 25

Rijksmonumenten

Wie deze kerk uit 1908 voor het eerst ziet, zal hierin niet direct een Nederlandse Hervormde kerk herkennen. Dat is niet verwonderlijk, omdat een rooms-katholieke architect voor het ontwerp tekende.
Het Griekse kruis vormt het uitgangspunt voor het grondplan. De ‘armen’ hebben een driehoekige beëindiging met drie rondboogvensters die gekleurde glas-in-lood ramen omvatten.
De symbolische voorstellingen van de drie goddelijke deugden – schild en kruis voor Geloof, anker voor Hoop en vuurpot voor (Naasten)Liefde – aan de ene kant corresponderen met de Latijnse woorden aan de andere kant: Fides, Spes en Caritas.
De ingangszijde wordt geaccentueerd door een vierkante klokkentoren met een traptoren. Een uitgemetselde gevelwand met een hergebruikte maniëristische gevelsteen (ca 1630) omlijst de toegangsdeur.
De 17e eeuwse preekstoel met klankbord, psalmborden en luidklok (1659) komen ook uit de oude kerk, die hier schuin tegenover, bij de begraafplaats, tot 1908 stond.

Opeinde Kommisjewei 25
 
Button