Opeinde Kommisjewei 161

Gemeentelijke monumenten

De karakteristieke boerderij van het kopromptype is in 1875 gebouwd, zoals de datumankers in de voorgevel aangeven. Het stookhok is van 1920.

Boven de voordeur is in het getoogde bovenlicht een levensboom aangebracht. De boerderij heeft geen agrarische functie meer. Door verbouwingen is het oorspronkelijke interieur van zowel woon- als bedrijfsgedeelte grotendeels verdwenen.

Opeinde Kommisjewei 161
 
Button