Nijega Kommisjewei 41

Gemeentelijke monumenten

Op 28 februari 1910 kreeg Mient J. de Jong vergunning voor het bouwen van een woonhuis met winkel en smederij. Het huis werd ontworpen door E. van der Meulen uit Opeinde en gebouwd door R.D. Beek uit Nijega. Al vier jaar later werd het smederijgedeelte aan de oostzijde uitgebreid met een berging.

Achter de brede voorgevel zaten van west naar oost oorspronkelijk a) woonkamer en daarachter een alkoofkamer met twee bedsteden; b) entree met winkel en daarachter de keuken; c) smederij en d) berging. Het pand heeft momenteel geen bedrijfsfunctie meer. Ook de benzinepompen zijn al geruime tijd verdwenen.

Nijega Kommisjewei 41
 
Button