Nijega Kommisjewei 2

Gemeentelijke monumenten

Nadat in 1893 de kerk grondig was verbouwd besloot de kerkvoogdij eerdere plannen voor een kosterswoning met consistorie ook maar weer eens op tafel te leggen.

Dit keer werd men het eens en timmerman-aannemer H. Eldering uit Sumar bouwde voor 2593 gulden een sober woonhuis in een voor die tijd karakteristieke stijl. In de loop der jaren is het pand nog verschillende keren verbouwd en uitgebreid, maar het vooraanzicht bleef in de oorspronkelijke staat bewaard.

Nijega Kommisjewei 2
 
Button