Nijega Kommisjewei 10

Gemeentelijke monumenten

Nadat rond 1900 de Hervormde gemeenten van Oudega en Nijega zelfstandig verder gingen, liet de kerkvoogdij in Nijega een nieuwe pastorie bouwen aan wat toen nog de Kunstweg heette.

Gemeente-architect S.H. Veenstra uit Burgum ontwierp de predikantenwoning, die voor 5768 gulden werd gebouwd door timmerman-aannemer T. Epema uit Rinsumageast. Al in 1911 werd er een serre aangebouwd en vier jaar later kreeg de woning een tweede bouwlaag op het achterste gedeelte. Architect Gerben van Manen ontwierp in 1925 een nieuwe garage. Bij een renovatie in 1977 werd de serre weer verwijderd.

Nijega Kommisjewei 10
 
Button