Nijega Hearrewei 3

Gemeentelijke monumenten

De Commissie van Beheer over de Kunstweg Bergum – Heerenveen gaf in 1908 opdracht voor de bouw van deze tolgaarderswoning voor Simen Veenstra. Het huis werd gebouwd door O.M.B. Bakker uit Kortezwaag, die het ook had ontworpen. De laatste tol werd geïnd op 28 april 1928 en d gemeenten.e Commissie van Beheer werd in 1941 opgeheven, toen het onderhoud van de weg overging naar Rijk en

De huidige Kommisjewei door Nijega en Opeinde ontleent haar naam aan deze beheerscommissie. De familie Elzinga heeft dit voormalige tolhuis omstreeks 1990 gekocht, zorgvuldig gerestaureerd en de noodzakelijke vergroting van de woning aan de achterzijde op een T-vormige plattegrond gepland. De Welstandscommissie Hûs & Hiem schreef zeer positief over dit plan: 'Het ontwerp is met woorden van waardering aanvaard en zal door een zorgvuldige detaillering en uitvoering tot een fraai resultaat kunnen leiden'.

Nijega Hearrewei 3
 
Button