Houtigehage Skoallewyk 10

Rijksmonumenten

Wie het themapark De Spitkeet in Harkema bezocht heeft, kan zich goed indenken dat het een enorme vooruitgang was als de plaggenhut of spitkeet verruild kon worden voor een woning als dit monument.

In 1909 zijn er door de Woningstichting Smallingerland – vandaar de gevelsteen met WSS 1909 – aan de Skoallewyk acht van zulke huisjes gebouwd. Het waren de eerste sociale woningbouwwoningen in de gemeente.

Aan de ene kant van de gang was een woonkamer met bedsteden, aan de andere kant bevond zich het schuurtje dat ingericht was voor het houden van kleinvee. Ook was er een behoorlijke moestuin beschikbaar. Zo konden de bewoners voor een belangrijk deel zelf voor voedsel zorgen. Daarmee werd het gemakkelijker de wekelijkse huur van ƒ 1,- te betalen.

Houtigehage Skoallewyk 10
 
Button