Vorig artikel Volgend artikel

Houtigehage Ds Visscherwei 71

Gemeentelijke monumenten

Als de arme heidebewoners niet naar de kerk willen komen, moet de kerk maar naar de heide worden gebracht. Onder dat motto begon dominee J.A. Visscher in het begin van de twintigste eeuw zijn evangelisatiewerk in Houtigehage.

Het verkondigen van het evangelie combineerde hij met het bestrijden van de armoede, reden waarom zijn werk wel aansloeg onder de heidsjers. Visscher stichtte in Houtigehage een lokaal, dat hij Noord Jeruël noemde. Hij gaf er bijbelles, leerde mensen lezen en zette zich actief in voor het bestrijden van de werkloosheid door cursussen op te zetten in het maken van klompen, het matten van stoelen en het vlechten van manden. Ook liet hij arbeiders de heide in cultuur brengen via de door hem opgerichte Vereeniging voor landkolonisatie en inwendige zending. Als directeur-secretaris van die stichting vertrok hij in 1909 naar Den Haag, waar hij zijn werk voortzette. In 1914 keerde hij terug naar Friesland, waar hij eerst in Drachten en later in Leeuwarden zijn Vereeniging verder bestuurde. In 1926 moest hij gas terug nemen en werd hij predikant in Groesbeek, waar hij in 1938 wegens ziekte met emeritaat moest. Vijf jaar later stierf hij in zijn woning, die in familiekring onder de naam Houtigehage bekend stond. In opdracht van de Hervormde Evangelisatie Vereniging Noord Jeruël werd in 1938 de gelijknamige kerk gebouwd, naast het eerste evangelisatiegebouw, dat tot woning werd verbouwd. De zaalkerk is ontworpen in de karakteristieke vormgeving van die tijd.

Houtigehage Ds Visscherwei 71
 
Button