Vorig artikel Volgend artikel

Goëngahuizen Peansterdyk 18

Gemeentelijke monumenten

It Heechhiem is in 1869 gebouwd. De eerste steen werd gelegd door Sipke Johannes de Boer, wiens nazaten nog minstens een eeuw op het bedrijf hebben gewoond en gewerkt.

In 1967 werden in de voorgevel de twee kelderramen aan de linkerzijde vervangen door twee hoge vensters, waardoor de gevel een symmetrische indeling kreeg. De boerderij is na de Tweede Wereldoorlog op diverse manieren uitgebreid. In 1960 kwam er een wagenloods bij, in 1966 een bergplaats, in 1971 een systeemloods, in 1974 werd de veestalling vergroot, in 1973 kwam er een systeemloods voor de opslag en in 1974 een nieuwe rundveestalling, die vijf jaar later nog eens werd vergroot.

Goëngahuizen Peansterdyk 18
 
Button