Drachten Zuidkade 24

Rijksmonumenten

In oktober 1989 werd de laatste halfzware pruimtabak van het roemruchte merk ‘Drachtster Kei’ ingepakt. Al snel daarna ontstond een felle en langdurige strijd over de toekomst van het leegstaande pand: een andere bestemming of afbraak. Om die strijd goed te kunnen voeren werd ‘Smelne’s Erfskip’ opgericht . Het logo van de stichting brengt dit in herinnering. Uiteindelijk – mede dankzij forse financiële steun van de gemeente – kon in 1998 (!) met de renovatie begonnen worden. Kort voor de millenniumwisseling werden de appartementen en kantoren in gebruik genomen.

Drachten Zuidkade 24
 
Button