Drachten Zuidkade 19

Rijksmonumenten

Locatiekeuze is meestal niet eenvoudig. Dat ondervonden de kerkvoogdijen van Noorder- en Zuider-Dragten ook toen ze in 1743 moesten beslissen waar de vervanger van de twee oude kerken moest komen. Aan de in 1641 gegraven Drachtster Compagnonsvaart, zoveel was duidelijk.
Maar aan welke kant? Ze kwamen er niet uit en lieten – in kerkelijk opzicht wellicht ietwat bedenkelijk – het lot beslissen: het werd aan de kant van Zuider-Dragten.

De ‘Grote Kerk’ is gebouwd op een T-vormige plattegrond, met de ingang in de noordelijke poot. De soberheid van de gevels wordt alleen bij de ingangspartij onderbroken. De rijke bekroning van de toegangsdeur in Lodewijk XIV-stijl bevat opschriften en wapenschilden, waarvan in de Franse tijd de adellijke wapens en titels weggekapt zijn.

Op de houten geveltoren met achtzijdig ingesnoerde spits staat een gesmede windwijzer in de vorm van het Drachtster wapen: drie gekroonde turven.

Drachten Zuidkade 19
 
Button