Drachten Zuidkade 18

Gemeentelijke monumenten

Dit is een van de weinige overgebleven schipperswoningen langs de Kaden en de voorgevel is voor het grootste deel in oorspronkelijke staat bewaard gebleven.

De oudst bekende bewoner was Rinske Rinzes Kijlstra, die rond 1869 'stins en erf' naliet aan Dirk Broos, van 1828 tot 1858 onderwijzer aan de buurtschool naast het gemeentehuis. Het eerste kwart van de twintigste eeuw werd het pand gebruikt als tabaksfabriek, tot het in 1931 werd gekocht door de Coöperatieve Spaar- en Voorschotbank B.O.A.Z. Die liet het uitbreiden om het geschikt te maken als bankgebouw met bijbehorende woning voor bankdirecteur A.S. Bergsma. In de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog liet de Noord Friesche Middenstandsbank het pand verder vergroten, waarbij ook een kelder en kluisruimten werden aangebracht. Die uitbreidingen werden in 1975 weer gesloopt toen er een café met terras van werd gemaakt.

Drachten Zuidkade 18
 
Button