Drachten Torenstraat 18

Gemeentelijke monumenten

Dit gebouw is al sinds 1953 in gebruik als kerkzaal, maar het is in 1924 naar een ontwerp van architect Tj. Van der Kooi gebouwd als verenigingsgebouw met conciërgewoning voor de Christelijke Belangenvereniging Pro Rege.

Een jaar later werd een bergplaats toegevoegd. In 1953 werd het pand na een inwendige verbouwing en uitbreiding, eveneens naar een ontwerp van Van der Kooi, door de Gereformeerde kerk Vrijgemaakt als kerk Rehoboth in gebruik genomen. Deze gemeente nam eind jaren '90 de Fonteinkerk in wijk De Swetten over van de Gereformeerde Kerk van Drachten, die drie kerken (Fonteinkerk, Noorderkerk en Opdracht) verving door de nieuwe Oase aan de Ringweg. Rehoboth werd toen overgenomen door de Christian Fellowship Drachten.
De symmetrische voorgevel bestaat uit een hoger middendeel, met daarin de dubbele ingang onder luifels. Zowel het oorspronkelijke ontwerp als de latere uitbreidingen zijn karakteristiek voor hun tijd.

Drachten Torenstraat 18
 
Button