Vorig artikel Volgend artikel

Drachten Noorderdwarsvaart 123

Gemeentelijke monumenten

Meerdere grote verbouwingen en diverse restauraties gedurende de negentiende eeuw resulteerden in 1900 in de boerderij van het kop-romptype met dwarshuis en zijlangsdeel, die er na ruim honderd jaar nog steeds staat. In 1930 kocht Jan Martens Dijkstra de boerderij van de familie Benedictus. Dijkstra bleef aanvankelijk boeren op de Zwartzenburg, een prachtige boerderij achter de Heuge Brêge, maar verhuisde in 1931 naar de aangekochte boerderij om daar samen met zoon Durk het bedrijf voort te zetten. De familie verkocht, na de nodige tegenspoed, in 1956 de plaats met land ten westen van de Dwarsvaart aan de gemeente. De gemeente hield het land voor woningbouw en verkocht de boerderij in 1957 aan Hendrik Bergsma, die er met zijn zoon Piet een brandstoffenhandel dreef. Medio jaren zestig was de steenkool verdreven door het aardgas en dat betekende het definitieve einde van de kolenboer. De schuur werd verhuurd als stallingsruimte voor meerdere SRV-wagens. Ingrijpende verbouwingen van de bedrijfsruimten hebben nooit plaatsgehad, zodat de schuren nog altijd voor opslag- en stallingsruimte gebruikt kunnen worden.

Drachten Noorderdwarsvaart 123
 
Button