Drachten Museumplein 2

Gemeentelijke monumenten

In de jaren dertig van de vorige eeuw zette de Rooms-Katholieke kerk de aanval in op de onkerkelijkheid in de Friese Wouden. Dat leidde tot de bouw van twee kloosters in Drachten, het Karmelklooster en dit Minderbroedersklooster.

De monniken begonnen hun missiewerk in 1933 vanuit de Witte Villa van burgemeester Bruins Slot aan de Noorderbuurt, maar in 1937 konden ze hun eigen klooster in gebruik nemen. Dit werd in 1970 gesloten. Toen was het aantal Katholieken in de regio zodanig gegroeid, dat de aandacht al was verschoven van de zendingstaak naar de pastorale zorg. De gemeente kocht het gebouw en liet het geschikt maken voor de functie van gemeentehuis (het gemeentewapen siert nog altijd de gevel boven de ingang). Sinds 1994 is Museum Dr8888 in het gebouw gevestigd.
Het klooster is door architect H.H. de Graaf uit 's Hertogenbosch ontworpen in de stijl van de Delftse School. Bij de latere verbouwingen tot gemeentehuis (architectenbureau Van Manen & Zwart) en museum (architectenbureau Rein de Valk) is de oorspronkelijke structuur grotendeels intact gebleven. Zo zijn de kloostergang en de kapel nog goed herkenbaar. De oorspronkelijke kloostertuin voor het gebouw is nu het Museumplein, een groot deel van de achtertuin is openbaar park.

Drachten Museumplein 2
 
Button