Drachten Het Zuid 44

Gemeentelijke monumenten

De boerderij op de gemeentergrens tussen Smallingerland en Opsterland is in 1880 gebouwd als onderdeel van een adellijk landgoed van de familie Van Harinxma thoe Slooten uit Beetsterzwaag.

De boerderij werd in 1891 door brand verwoest, maar opnieuw opgebouwd in de ambachtelijk traditionele stijl. De voorgevel heeft een asymmetrische indeling met links de voordeur met bovenlicht en rechts daarvan een keldervenster en drie op onregelmatige afstand van elkaar geplaatste vensters. Rond 1900 werd een schuur bijgebouwd, die wat functie en uiterlijk betreft opvallend goed past bij de grote schuur. Kort voor de Tweede Wereldoorlog werd de Algemene Friesche Levensverzekeringsmaatschappij in Leeuwarden eigenaar van de boerderij. Pachter bleef de familie Arendz, die al generaties lang van de boerderij gebruik maakt. De familie kocht het bedrijf in de jaren zeventig en drijft er nog altijd een veeteeltbedrijf.

Drachten Het Zuid 44
 
Button