Vorig artikel Volgend artikel

Drachten Burgemeester Wuiteweg 71 en 73

Gemeentelijke monumenten

De Gereformeerde Kerk van Drachten was in de jaren zestig van de vorige eeuw de grootste van Nederland. Al in de jaren twintig zorgde de snelle groei voor ruimtegebrek, zodat als aanvulling op de Noorderkerk, met meer dan duizend zitplaatsen, ook de Zuiderkerk werd gebouwd.

Het ontwerp is van architect J. Bosma, die hiervoor samenwerkte met O.K. Riemersma. De bijbehorende pastorie werd ontworpen door architect Tj. van der Kooi. De eerste steen voor de kerk werd gelegd op 8 oktober 1924 en al in augustus 1925 kon het Godshuis in gebruik worden genomen.
In 1954/Õ55 zijn aan de oostkant vergaderruimten aangebouwd. In 1975 volgde op dezelfde plek een nieuwe uitbreiding en in 2005 is de zalenaccommodatie fors vergroot en geheel vernieuwd. De kerk zelf is in 1984 grondig gerenoveerd.
De kerkzaal telt een groot aantal gebrandschilderde ramen met bijbelse symbolen en taferelen. Het fraaie, in neo-renaissancestijl gebouwde orgel kwam er pas in 1959. Tot die tijd werd de gemeentezang begeleid door muziekkorps Crescendo. Het orgel was afkomstig uit de Hervormde Kerk van Oud-Beets, waarvoor het in 1904 was gebouwd.

Drachten Burgemeester Wuiteweg 71 en 73
 
Button