De Tike Master Iniawei 11

Gemeentelijke monumenten

Dit is de tweede boerderij met de naam Heidekamp. De eerste werd in 1927 gebouwd in opdracht van de kerkvoogdij van de Nederlandse Hervormde kerk van Nijega.

Architect G.M. van Manen uit Drachten ontwierp het bedrijf, dat gebouwd werd door timmerman-aannemer Beek uit Nijega. Acht jaar later brandde de plaats op pinkstermaandag tot de grond toe af nadat de bliksem was ingeslagen. Bij de herbouw werd een brandmuur met branddeur aan het ontwerp toegevoegd. De stelpboerderij heeft een symmetrische voorgevel met vensters waarvan de bovenramen zijn voorzien van glas-in-lood.

De Tike Master Iniawei 11
 
Button