Monumenten

1057 Kenmerkend voor de architectuur in de periode tussen beide Wereldoorlogen, het interbellum, is de nadruk op de kap. Een fraai voorbeeld daarvan is deze...

Toen en nu

drie-ministersboerderijenIn 1924 werd de NV Ontginningsmaatschappij De Drie Provinciën opgericht. In de woorden van het weekblad Fen Fryske Groun 'om...
Gerealiseerd door Sugarmice