Monumenten

1159   De Commissie van Beheer over de Kunstweg Bergum – Heerenveen gaf in 1908 opdracht voor de bouw van deze tolgaarderswoning voor Simen Veenstra....

Toen en nu

drie-ministersboerderijenIn 1924 werd de NV Ontginningsmaatschappij De Drie Provinciën opgericht. In de woorden van het weekblad Fen Fryske Groun 'om...
Gerealiseerd door Sugarmice