Boornbergum Easterbuorren 96

sf 1013 BB CAF JWA0140In 1930 werd dit woonhuis met bedrijfsgedeelte gebouwd en het is een typerend voorbeeld van de populaire bouwstijl tussen de beide Wereldoorlogen.

Lees meer...

De Tike Master Iniawei 11

sf 1018 TI Iniaweg JWA2294Dit is de tweede boerderij met de naam Heidekamp. De eerste werd in 1927 gebouwd in opdracht van de kerkvoogdij van de Nederlandse Hervormde kerk van Nijega.

Lees meer...

De Veenhoop Drachtster Heawei 40

sf 1022 WI Beerenbrouckhoeve JWA2221De boerderij is genoemd naar Jhr. Mr. Ch. C.M. Ruys de Beerenbrouck, die van 1929 tot 1933 zijn derde kabinet leidde (de eerste twee regeringen leidde hij tussen 1918 en 1925).

Lees meer...

De Veenhoop Kraenlânswei 1

sf 1024 VH PolderhûsNu een restaurant, eerder een café, maar oorspronkelijk bedoeld als brugwachterswoning is dit het eerste huis dat gebouwd werd in de Groote Veenpolder in Opsterland en Smallingerland

Lees meer...

Drachten Berglaan 10

sf 1033 DR Kapelkerk2 JWA2517

De Kapelkerk is sinds de bouw in 1926 gaaf en ongewijzigd gebleven. Dat kan niet worden gezegd van de gebouwde omgeving.

Lees meer...

Drachten De Kolken 89

sf 1044 DR Fonteinkerk JWA9846De Gereformeerde Kerk van Drachten was in de jaren zestig de snelstgroeiende van Nederland. Dat leidde in 1964 tot de bouw van de Fonteinkerk in de wederopbouwwijk De Swetten.

Lees meer...

Drachten Folgeralaan 13

sf 1047 DR Rietveld GEEL3 JWA2593Drachten bezit een echte Rietveld met deze bungalow aan de Folgeralaan, die in 1960 in opdracht van het Protestants Ziekenhuis is gebouwd voor kinderarts Jan Lighthart.

Lees meer...

Drachten HBS straat 6

sf 1055 DE Dienstwoning HBSdir JWA9852De dienstwoning voor de directeur van de Rijks HBS is ontworpen door de toenmalige rijksbouwmeester voor onderwijsgebouwen, J.A. Vrijman.

Lees meer...

Drachten Het Zuid 28

sf 1060 DR Zuid 28 JWA 4491De boerderij van het dwarshuistype is rond 1875 gebouwd, in opdracht van Sipke Durksz. In het begin van de twintigste eeuw zijn op het erf nog schuren bijgebouwd.

Lees meer...

Drachten Het Zuid 44

sf 1061 DR Zuid 44 JWA 4498De boerderij op de gemeentergrens tussen Smallingerland en Opsterland is in 1880 gebouwd als onderdeel van een adellijk landgoed van de familie Van Harinxma thoe Slooten uit Beetsterzwaag.

Lees meer...

Drachten Houtlaan 28

sf 1063 DR Conciergewoning Houtlaan JWA2871De conciërgewoning bij de Rijkslandbouwwinterschool staat aan de Houtlaan, op enige afstand van het hoofdgebouw.

Lees meer...

Drachten Moleneind Noordzijde 14

sf 1070 DR SmelnehûsHet bestuur van de grietenij Smallingerland zetelde eeuwenlang in Oudega. In de Franse tijd was de grietenij opgesplitst in een aantal mairies, waarvan eentje werd bestuurd vanuit Opeinde.

Lees meer...

Drachten Moleneind Zuidzijde 81

sf 1076 DR Schuil JWA2134Ondanks de beperkte budgetten en het grote tekort aan bouwmaterialen werd er vlak na de Tweede Wereldoorlog in Nederland gebouwd met een grote variatie in de vormgeving en materiaaltoepassing, naast een zorgvuldige detaillering.

Lees meer...

Drachten Museumplein 2

sf 1079 DR Museum JWA5960In de jaren dertig van de vorige eeuw zette de Rooms-Katholieke kerk de aanval in op de onkerkelijkheid in de Friese Wouden.

Lees meer...

Drachten Noorderbuurt 10 en 12

sf 1080 DR Noorderbrt 10 12 JWA0029B.K. de Boer liet in 1959 dit winkelpand met bovenwoning uit het begin van de twintigste eeuw grondig verbouwen, naar een ontwerp van Architectenbureau Van Manen en Zwart.

Lees meer...

Drachten Noorderbuurt 93

sf 1082 DR Noordrb 93 JWA 4444Cees Rienks de Boer ontwierp in 1933 dit woonhuis met kantoor voor Douwe Jan de Vries, eigenaar van een administratiekantoor, deurwaarder, makelaar/taxateur, rentmeester en kassier voor de Boerenleenbank van Nijega-Opeinde.

Lees meer...

Drachten Noorderdwarsvaart 123

sf 1084 DR Noorderdw 123 JWA 4430Meerdere grote verbouwingen en diverse restauraties gedurende de negentiende eeuw resulteerden in 1900 in de boerderij van het kop-romptype met dwarshuis en zijlangsdeel, die er na ruim honderd jaar nog steeds staat.

Lees meer...

Drachten Noorderhogeweg

Sf 1087 DR Watertoren JWA9754De watertoren aan de Noorderhogeweg is ontworpen door de Leeuwarder architect en rijksbouwmeester J.J.M. (Jo) Vegter (1906-1982).

Lees meer...

Drachten Noordkade 47c

sf 1088 DR Poortje JWA2880Een bijzonder element in de vrijwel aaneengesloten bebouwing van de Noordkade is dit poortje, mogelijk uit de achttiende eeuw.

Lees meer...

Drachten Noordkade 52

sf 1089 DR Noordkade 52JWA 4308Johannes Hendriks van der Meulen (1840-1924) liet in 1869 dit herenhuis bouwen. Van der Meulen was kalkfabrikant en handelaar in agrarische producten en zou later jarenlang lid zijn van de Friese Staten, als landbouwdeskundige.

Lees meer...

Drachten Oliemolenstraat 2

Sf 1090 DR Dunlop JWA9093De directie van de N.V. Nederlandse Balata Industrie gaf vlak na de Tweede Wereldoorlog het Leeuwarder ArchitectenBureau Nieuwland & Van de Vegte opdracht om op de hoek van de Oliemolenstraat en het Moleneind een nieuw, representatief kantoorpand te bouwen.

Lees meer...

Drachten Omloop 46

sf 1093 DR Omloop 46 JWA9085

Architect A. Ensdorf uit Roden ontwierp deze woning bij het bedrijfspand van Wijnalda's Handelsvereniging N.V. aan de Omloop. Hij koos voor een transparante e op het zuiden georiënteerde voorgevel en een in donkere baksteen opgetrokken schoorsteen, die sterk contrasteert met de witte zijgevel.

Lees meer...

Drachten Pier Panderstraat 1

sf 1097 DR RK JWA2361De Rooms-Katholieke aan de Pier Panderstraat is een voorbeeld van een moderne inloopkerk, zoals die door de overheid na de Tweede Wereldoorlog werd gepropageerd

Lees meer...

Drachten Pier Panderstraat 10

Sf 1098 DR Pier P 10 JWA9105Het woonhuis op de hoek van de Pier Panderstraat en de J.M. Houwenstraat is in 1953-'54 gebouwd voor J.G. Sietzema, naar een ontwerp van het Leeuwarder architectenbureau Meek.

Lees meer...

Drachten Pier Panderstraat 34

sf 1099 DR Pier Panderstr 34 JWA9946Het huis is samengesteld uit een hoofdvolume met de woonvertrekken en een garage. De delen zijn met elkaar verbonden door een tussenlid, waarin de hoofdentree is opgenomen.

Lees meer...

Drachten Stationsweg 118

sf 1106 DR ULO JWA 4319

De Vereniging voor Christelijk Lager Onderwijs voor Dragten en Omstreken liet in 1922 deze school bouwen voor het geven van Uitgebreid Lager Onderwijs (ULO).

Lees meer...

Drachten Stationsweg 144b

sf 1107 DR Noorderbegraafpl JWA0020Op de Noorderbegraafplaats stond rond 1300 het kerkje van Noorder-Dragten. Het werd in 1743 afgebroken, toen aan de Drachtstervaart tussen de beide dorpen in een nieuwe Grote Kerk werd gebouwd.

Lees meer...

Drachten Stationsweg 19

sf 1101 DR Vml Pastorie JWA 4450In 1871 werd dit herenhuis gebouwd als pastorie naast de Noorderkerk, ter vervanging van de boerderij die sinds 1844 als zodanig dienst had gedaan.

Lees meer...

Drachten Stationsweg 49

sf 1102a DR Vellinga JWA 4431Apotheker G.A. de Raadt gaf in 1909 opdracht tot de bouw van dit herenhuis, waarin ook de apothekersruimten werden ondergebracht. De plaatselijke timmerman-aannemer H. Hendriks ontwierp en bouwde een bouwlaag, met daarachter een vrijstaand koetshuis met paardenstal.

Lees meer...

Drachten Torenstraat 14

sf 1111 DR RKweekSch JWA0036Onlangs heeft B&W van de Gemeente Smallingerland het gebouw van de voormalige Rijkskweekschool aan de Torenstraat 14 in Drachten aangewezen als gemeentelijk monument. Het verzoek daartoe is enkele jaren gelden door Smelne’s Erfskip gedaan. Een belangrijk argument hiervoor was dat het gebouw, samen met de Rijkslandbouwwinterschool (rijksmonument) en het verenigingsgebouw Pro Rege (gemeentelijk monument), een belangrijk en zeer herkenbaar onderdeel vormt van de bebouwing aan de Torenstraat.

Lees meer...

Drachten Torenstraat 18

sf 1113 DR Fellowship JWA 4314Dit gebouw is al sinds 1953 in gebruik als kerkzaal, maar het is in 1924 naar een ontwerp van architect Tj. Van der Kooi gebouwd als verenigingsgebouw met conciërgewoning voor de Christelijke Belangenvereniging Pro Rege.

Lees meer...

Drachten Torenstraat 23

sf 1114 DR Zonnehoek JWA9874Architect Cees Rienks de Boer ontwierp deze woning met huisartsenpraktijk in 1928 in opdracht van huisarts B. Wartena. De dokterswoning past binnen het oeuvre van De Boer, die ook hier de karakteristieke stijl van de Interbellumarchitectuur toepaste.

Lees meer...

donateur

Monumenten

Beeldbank Smallingerland