Anders Kijken

Als geïnteresseerden in geschiedenis kijken we – dat spreekt toch welhaast vanzelf – met een cultuurhistorische blik naar ons erfgoed. Maar, is dat wel zo vanzelfsprekend? Kun je er niet
anders naar kijken? En zou je dan niet andere facetten van dat erfgoed ontdekken? Waardevolle aspecten, die het beeld completer en scherper maken, de blik verruimen?

Lees meer...

Opdat we niet vergeten

Het Stroffelstiennenprojekt van de werkgroep van SE is afgesloten met het uitbrengen van een boekje.

Op de foto’s een impressie van de uitreiking van de boekje door wethouder Ron van de Leck aan enkele leerlingen van het Drachtster Lyceum.

Lees meer...

Smallingerland in oude beelden

Smallingerland in oude beelden bevat eem ruime selectie van Smallingerlandse foto's die tussen 1927 en 1949 in het weekblad Fen Fryske Groun zijn gepubliceerd. Ze geven een prachtig tijdsbeeld, waarbij niet alleen gebouwen, straten en landschappen zijn gefotografeerd, maar ook mensen - prominenten en "gewone" burgers - met hun bezigheden. Ook het cultureel-maatschappelijk leven uit die tijd trekt voorbij, van bijenmarkt tot zangkoor. Nog niet eerder zijn de unieke foto's met hun interessante, bloemrijke en (in onze ogen) soms merkwaardige bijschriften op deze manier gebundeld.

Lees meer...

Theater in de groei, De Lawei 1960-1985

De pen van Roel Oostra stond borg voor een schitterende weergave van 25 jaar De Lawei geschiedenis. Op het moment dat De Lawei opnieuw bezig is met een grote vernieuwing, laat Roel een keur van acteurs, regiseurs, dans- en zang artiesten, musici, voordrachtskunstenaars en allen die hen ondersteunden en aanschouwden de revue passeren.

De vormgeving door Jaap van der Wal staat weer borg voor een voortreffelijke weergave van heel veel foto’s uit het persoonlijk archief van Roel Oostra en uit vele andere bronnen.

Donateurs van Smelne’s Erfskip ontvingen Theater in de groei samen met nr. 33 van Smelne’s Erfskip’s magazine. Voor niet donateurs is het te koop bij de Drachtster Boekhandels en het postkantoor in Oudega (Buorren 36).

Smallingerland in beeld

Op 15 november 2011 is Smallingerland in beeldverschenen. Het boek kent vier hoofdonderwerpen:

1. De veertien dorpen.
2. De vier landschapstypen met diverse bijzondere plekken in het landschap en de parken.
3. Alle rijks- en (potentiële) gemeentelijke monumenten en een selectie van (‘buiten’-) kunstwerken.
4. Elf keuzes van ‘toekomstig erfgoed’.

Lees meer...

Canon van Smallingerland

Een reis door de tijd. Zo zit deze canon van onze historie in elkaar. Hij begint met de rendierjager van lang geleden en eindigt in het nu met u: de bewoner van een gebied met een rijke geschiedenis, waaraan u op uw beurt ook weer iets toevoegt.

Lees meer...

Een kleine geschiedenis van Rottevalle

Op 30 oktober 2009 heeft wethouder Fred Veenstra het eerste exemplaar van Een kleine geschiedenis van Rottevalle in ontvangst genomen. In 65 korte - meestal slechts 1 pagina lang - passeert de boeiende geschiedenis van Rottevalle de revue. Dit boekje volgt het verhaal van de geschiedenis van Rottevalle aan de hand van wat er in het dorp te zien is: straten, (monumentale) gebouwen, kunstwerken, monumenten en andere markante punten. Op die manier wordt geschiedenis concreet en geeft zij kleur aan de identiteit van het dorp.

Lees meer...

Johannes Siebinga - meer dan een dokter

Op 25 november 2009 is het boek Johannes Siebinga - meer dan een dokter verschenen. Het bevat boeiende verhalen over de markante persoonlijkheid van dokter Siebinga, die niet alleen huisarts in Opeinde was, maar ook een begaafd amateur-archeoloog. In die laatste hoedanigheid heeft hij diverse belangwekkende vondsten gedaan, onder meer bij de Blaue Dobbe (Houtigehage) en op het Zwartveen bij Rottevalle. Bovendien had hij daarnaast nog een aantal andere interesses.

Lees meer...