De gemeente Smallingerland heeft de monumentenlijst uitgebreid met 46 objecten. Deze objecten stammen vooral uit de tijd van de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. Via de link hier kan de aanvullende lijst van de gemeentelijke monumenten worden geraadpleegd.

 

In de gemeentelijke Informatiekrant "Breeduit" van 13 juni jl. is hierover het volgende artikel opgenomen:

46 Nieuwe gemeentelijke monumenten

De monumentenlijst van de gemeente is uitgebreid. In de lijst van 46 nieuw aangewezen monumenten ligt het accent op objecten uit de wederopbouwtijd. In deze periode, na de Tweede Wereldoorlog, ontwikkelde Drachten zich sterk als industriestad. De tijdgeest van de wederopbouw is af te lezen aan de vele woonhuizen, winkels en bedrijfsgebouwen die zijn ontworpen door landelijk bekende architecten, ofdoor de architecten die in de schaduw van bekende tijdgenoten verkeerden. Objecten uit de wederopbouwtijd waren op de monumentenlijst van de gemeente Smallingerland tot dusver ondervertegenwoordigd. Met de aanvullende lijst van 46 gemeentelijke monumenten wordt aan dit gemis tegemoet gekomen. De gemeente vindt het van belang dat het cultureel erfgoed een herkenbare plaats krijgt in de gemeente. Voor het aanwijzen van monumenten heeft de gemeente een beoordelingsysteem gebruikt waarin de volgende criteria van belang zijn: de ruimtelijke- en architectonische, beeldwaarde en de streek- en cultuurhistorische waarde. Op deze manier is een lijst tot stand gekomen met monumenten die cultuurhistorisch en bouwhistorisch representatief zijn voor Smallingerland.

donateur

Monumenten

Beeldbank Smallingerland

Facebook

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button