TDr. Crt. 26 6 1954 100ientallen jaargangen van de historische Dragtster Courant zijn deze week digitaal doorzoekbaar geworden op website Delpher.nl. Het gaat om de periode van 1865 tot 1951.

De Koninklijke Bibliotheek werkt met website Delpher al jarenlang aan het gratis doorzoekbaar maken van alle mogelijke historische kranten en een groot aantal tijdschriften en boeken. Dit is een tijdrovend proces: het gaat stapje voor stapje.

De Leeuwarder Courant, de Friese Koerier, de Hepkema en het Friesch Dagblad zijn er al grotendeels in opgenomen. Kleinere streekbladen uit Friesland ontbreken in veel gevallen nog, tot spijt van sneupers en genealogen, die graag systematisch willen zoeken in dit soort bladen.

Voor hen is de digitalisatie van de Dragtster Courant dan ook belangrijk nieuws. Papieren exemplaren van deze krant waren al lang beschikbaar, maar nu is het ineens veel makkelijker om familieleden en interessante feiten rond Smallingerland terug te vinden.

Ook in Groningen zijn enkele streekbladen toegevoegd, namelijk de Veendammer en Nieuwe Veendammer Courant. De kans is groot dat later nog meer Friese streekbladen volgen.

Delpher werkt met een ander zoeksysteem dan de uitgever van de Leeuwarder Courant. Dit is te vinden op Dekrantvantoen.nl en werkt iets makkelijker.


donateur

Monumenten

Beeldbank Smallingerland