Cichoreimonument 100

De twee molenstenen van de voormalige cichoreifabriek die jarenlang op het terrein van het ziekenhuis Nij Smellinghe hebben gelegen zijn terug in de straat die haar naam te danken heeft aan deze fabriek. Vlakbij de plek waar tussen 1840 en 1895 'armeluiskoffie' werd gemaakt, op de hoek Fabriekslaan en Zuiderdwarsvaart.

De stenen vormen een onderdeel van een kunstwerk dat door beeldend kunstenaars Anne en Roelie Woudwijk is vervaardigd en dat op 17 september is onthuld. Het initiatief hiervoor komt van bewoners van de Fabriekslaan, die op het idee kwamen na een lezing over de geschiedenis van de cichoreifabriek door Jan van Zinderen en Peter Terpstra van Smelne’s Erfskip.

Een projectgroep van bewoners van de Fabriekslaan en Roelof Hazelhoff van Smelne’s Erfskip kon het idee voor dit kunstwerk dankzij medewerking en financiële steun van de gemeente Smallingerland en het Iepen Mienskipsfûns werkelijkheid laten worden.

(Dubbel-klik op de miniatuur om de foto te zien; Foto: Jaap van der Wal)


donateur

Monumenten

Beeldbank Smallingerland