VoorbladM41 100
Inhoud magazine 41 (oktober 2016):

 • Voorkaft – Hennie Zilverberg plaatst op 5 juli 2016 de Stroffelstien voor haar oma Hinderika.(Zie voor volledig artikel verderop)
 • Van de voorzitter en van de redactie
 • Toen&nu - Het bekende plekje met de linebeam in Boornbergum.
 • 25 jaar Smelne’s Erfskip. Het bestuur vroeg Fokke Wester om in een tweeluik terug te blikken. In dit nummer deel 2.
 • De Open Monumentendagen vormden het decor 0van de viering van 25 jaar Smelne’s Erfskip: een fotoverslag van Jaap van der Wal
 • In de serie van Jelle Cornelis Terluin over de Smallingerlandse wapens en vlaggen is Boornbergum aan de beurt.
 • Op klompen troch de dessa van Hylke Speerstra is voor Arend Toering een bijzonder boek.
 • Wie weet nog wat een tichtset is? Roelof Hazelhoff legt het uit en verhaalt over de laatste dichtzetvissers van Smallingerland.
 • Peter Karstkarel met interessante aspecten (van het hek) van het kerkhof van Boornbergum.
 • De middenfoto van Fokke Alma is gewijd aan de steenlegging van 5 juli 2016 (zie ook artikel verderop)
 • Fotoverslag van de steenlegging op 5 juli 2016, met foto’s van Fokke Alma en Fokke Wester.
 • Dik ina bistar. Het intrieste verhaal van de Drachtster Roma-familie Mirosch wordt door Sofia Krol verteld.
 • Gerrit Schokker stuurde ons een brief van Hinderika Zilverberg uit oktober 1942.
 • Lieuwe van der Velde bewaart prachtige herinneringen aan Master Baarda van Skoalle III.
 • In een interview uit 2005 van Popke Popma met Olympisch atleet Jan Lammers kijkt deze terug op zijn hardloopcarrière.

Losse nummers van Smelne's Erfskip Magazine zijn á € 3,95 verkrijgbaar bij Boekhandel Van der Velde Drachten aan het Raadhuisplein (zolang de vorraad strekt) of te bestellen via de secretaris van Stichting Smelne's Erfskip.


donateur

Monumenten

Beeldbank Smallingerland

Facebook

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button