Film van Drachten in 1954.

Mensen waarvan we de namen kennen (stand 8/1/2020). Aangezien de film ook op Fries Filmarchief (link) staat is met een ander tijdsverloop, is hieronder ook de lijst te vinden met de daaraan aangepaste tijden.

 

De tijd volgens de DVD van Smelne’s Erfskip
0.25  Burg. Hopperus Buma en Gem. secretaris Peter Nauta,
0.32   Weth.Jan De Boer, weth.Jan Douwstra en weth. Folkert Folkertsma            
0.40  Beeld van Pier Pander.
1.02  Siete Booi  links, rechts Sietsema met bril.
1.09  Mw. Zwart dochter van melkboer Zwart, Mineke e.v. Durk Talsma, links onder Joukje Douwstra,Hoed en Sigaar Arjen Keuning Armmeester Beter Wonen 5       
1.11  Rommert de Boer links, Dirk Stienstra,  dan rechts Noorda, daarna links Jannie de Jong,  boven Roel Hoving  Gemeente ontvanger.klein
1.15  S.Dotinga
1.18  H.W. de Ruijter, honger evacuee uit Amsterdam, redacteur pluskrant, later zijn dochter ook. en Arjen Keuning armmeester.
1.28  Annie Boonstra.
1.33  Oude Ate Beintema.
1.38  De Rival en rechts de Harmonie van Vleeshouwer.
1.42  Martha Boonstra en mw. Boonstra, zat in nederlands keurkorps turnen
1.48  Apotheker Adriaan Barentsen, liet de Drachtster Kei uit de grond halen                                                                                                
2.16  Portier Philips waarschijnlijk Hans de Jong.
2.38  Mw. Ytsma-van der Suis. Links Eigenaresse handwerkhuis Wind
2.48  Foppe van der Veen (melkboer)
2.53  Mw. Bulstra. Moeder van Harry Bulstra (bode dienst en verhuizingen)
3.10  Mw. Klasema en vermoedelijk mw. Jagersma.
3.17  Mw. Lokke Postma bij opslag van distileerderij Meekma aan de Oudeweg.
3.32  mw. Brouwer- Bolleman van boekhandel Brouwer.
3.35  Koen Keuning  met dochter, kantoor boekhandel Keuning.
3.42  Pietje Kunst van de Noorderhogeweg
3.52  de Harmonie van Vleeshouwer
4.08  Groentezaak van Bouke van Zinderen
4.13  Dames Naaldkunst, Uit het raam Tanja  e.v Piet Sijbesma, orgelbouwer Moleneind nu Onderdelenhuis Handyman.
4.31  Dickie ( badjuffrouw).?
4.45  mw. Baas- van der Mei.
5.14  mw. Van der Meulen (tabak)
5.54  mw. Beintema  e.v. Rennie Beintema
6.10  Jappie van der Meulen kleine witte huis aan de Houtlaan 1 (Kop en Kont)
7.20   Lucie Nicolai dochter van Jan Nicolai (Jan Tsjiske)
8.07  vrouw van Klaas Frieswijk staat links. Woonde aan de Geelgorsstraat, vader bij de Post.Kalsbeek en mw. Kalsbeek (Brandstoffenhandel) later aan de Stationsweg
8.15  Hinse van der Molen groenteboer aan de Zuidkade nu Kamsma schoenen.
8.50  Folkert Bijker en Jeen Planting.
8.52  Groentewinkel van Gaaitzen de Vries zoon van Honke Sipel  
9.02  Reinder Hogeveen  (gem. ambtenaar) en Boersma Uileflecht mw. Scheveningen
9.02  De Kleine Beurs, won De Vries Brandstoffen, links Hofstra, daarnaast Boelens sigarendraaier
9.20  Boersma  Uilevlecht  Vrouw werd Scheveningen genoemd.
9.27  Brugwachter Durk de Vries
10.05  Ida de Boer (Lippenhuizen) Slijterij Meekma
10.20  J. Klasema. Tije Viersma, Ida de Boer.
10.30  School 1 (de Broodtrommel)
10.40  Minse van der Sluis  (midden)
10.47  Truus Brouwer.
10.57  Hermien Boomsma.
11.03  Edu Jörns, goeie voetballer bij vv Drachten, later Cambuur.
11.05  Jan Nijboer.
11.30  Oosterijkse woningen aan de Gauke Boelensstraat.
11.45  Schillenboer Jan Veenstra, boerderijtje achter de Dwinger.
11.52  School 2 aan de Noordkade.
11.53  Dieneke Kasimier, Grietje van der Sluis.
12.04  Jannie Bekkema (met witte sokken)
12.19  Corrie Pals.
12.41  Gerrie Bron  
12.52 Henk de Ruiter. Zoon van Auke de Ruiter, toneelkapper
12.53  Egbert Veenstra en Wiebe Aardema.
12.58  Jan Kazemier.
13.00  Aalzen van der Wal (midden) rechts A. Swier (gem.werken) Luit Swier is zijn zoon.
13.05   van Maanen.
13.13  mw. van Houten-van Maanen  woonde naast school 2 (schoonmoeder van Aalzen v.d.Wal).
13.30  Woningen t.o. school 3
13.33  Anne e.v. Iepe de Jong
14.08  Hillie Ulsen
14.36  Geert van der Werf en Ido
14.55  Wikje van der Wal e.v. Libbe van der Wal en Ido links.
15.08  Wietse Wedman?
15.52  Mw. Mellema rechts
16.00  Won. Hoogeveen Tekenleraar Ambachtschool  hoek P.P.straat en J.M. Houwenstraat.
16.10  Corrie Kok  e.v. Appie Kok met dochter. Eigenaar AKO Matrassen Fabriek.
16.23   Jan Klaassen  verzekeringsagent (Oudeweg)
16.33   Gre van Houten-Groenewoud e.v. Sjouke van Houten (postbode)
17.00   Mw Hiemstra.
17.46  mw. Remkes met dochter Alie
17.41  Jan de Vries broer van Johannes bim bam.
17.49  mw. Tjepkema- Roorda  zuster van Bauke Roorda.
17.57  Bauke Roorda skûtsjebouwer
18.00  Mw. v.d. Velde e.v. Piet v.d. Velde  Moeder van Siep.
18.17  Kee Veenstra (Pieters Kee) met floddermuts
18.24  Pieter v.d. Wal
18.32  mw. Trijn de Jong-Visser e.v. Bouwe de Jong.
18.45 mw. Dootjes op de fiets.
18.54  mw. Klaver  e.v. Siebe Klaver met dochter, mem van Durk klaver.
18.57  Zaagstra (timmerman)
19.05  Lucas Pieterson
19.15 Tjitske Durksz-Gaastra, Lucie de Jong-Durksz en Adrie de Jong moeder Joh de Jong de uilenman
19.33  Sint Modderman (kaatsen) vader van Dikkie Modderman  
19.42  Auke Achenbach op witte sokken, direkt daarna  Franke Osinga  kaatser op zwarte sokken.
20.00  Dikkie Modderman in het zwart, sigarenzaak
20.26  Lippie de Kroon dochter van Klaas de Kroon en de dochter van Dolstra.
20.34  Dolstra directeur Nutsspaarbank.
21.30  Hendrik De Graaf (kelner)
21.30  Jaap Hoving eig.( De Phoenix )
22.00  Lubbert  (armhuis)
22.04  Haaje Blom
22.24  Johannes de Vries  (Johannes Bimbam)
22.46  Oepke Dijkstra.  Reade Oepke.
22.49  Germ de Jong  (visser)
22.52  Akke Numan  dochter van Johannes ( broer van Ritske )
22.57  Hielkje van Foeken  e.v.  M v.d. Sluis.
23.14  Jannie Veenstra.
23.26  Evert Keuning broer van Greelt en zonen van van Fokke Keuning
23.35 Jannie Lammers (woonschip)
23.39  Jetze Veenstra
23.42  de Haan (met stok) koopman
24.05  Wim Koopmans met Joke Jongsma (nicht), moeder Rudie Koopmans
24.13  mw. Veenstra, moeder van Meine Veenstra
24.16  mw. Stienstra  (Zuiderdwarsvaart)
24.23  mw. Marijke van Maanen  en Thijsje  zijn  later geëmigreerd naar Nieuw Zeeland.
24.41  Roel Zeilstra (bakker v.d. Veer) later Philips en tamboermaître  Concordia
24.50  Durk 3 en Durk 2 Talsma.
25.13  Baukje Tuinstra
25.18  Eize Houwing  (arbeider bij Tuinstra)
25.24 Jelle Roelinga.
25.35  Klaas Tuinstra  Noorderdwarsvaart 4
25.43  Huis van R.van Maanen, landbouwer
25.57 Mw. Trijn de Jong-Visser.
26.10  Nachtegaalstraat
26.44  Ate van der Berg  ( heit was adjunct dir Sociale Zaken )
26.58  Roel de Vries  (Roel bakfiets)
27.14   Hans de Vries met sigaar, was fietsenmaker naast garage Lammers.
27.18  Sybren v.d. Werf (postbode) Ouders hadden een kruidenierszaak op de Noordkade (Lippe Lap)
27.23  Anne Klasema met dochter Betty
27.32  mw.  Buisman  (Vogelzang)
28.01  De Haan bij bakker Smid ( Heit van Feike de Haan)
28.06  Jan van der Hoek (trainer) zoon van Rein van der Hoek
29.10  Rein van der Hoek   Geert v.d. Wal
29.18  St. Jozef. Kraamklieniek, (orde van de kleine zusters van Sint Jozef)
29.16  Marian Klasema met moeder
30.21  Geert Rebbers.
30.52  Ekie van der Harst (keeper Drachtster Boys)
31.08  Hopperus Buma  en weth. De Boer en weth. Folkertsma.
31.14  Dieter Edema wordt geïnstalleerd als burgemeester van het jongens dorp van Jeugdstad.
31.18  Klaas Sikkema, Lammert Dolstra en Wiebe Vijver.
31.33  Aljen  Faber
31.36  Dieter Edema burgemeester jongensdorp Jeugdstad.
31.50  Jochem Wiersma. Trouwde met een steenrijke vrouw.
31.58  Ietje Mazel  dochter mw. Hopperus Buma.
32.09  Meester Murk Brouwer?
32.16  Meester Wiebe Dijksma  ( hoofd school 1)
32.40  Tineke van Twillert  Burgemeester meisjes dorp van Jeugdstad
32.24  Nauta gem.secr, burg Hopperus Buma en  Diepenheim met alpinopet.
32.27  Meester Baarda  ( Hoofd school 3 )
32.34 mw. Hopperus Buma 33.55  woonboot heette “het Oorlogsschip)
32.52  Diepenheim  en Femmie van Houten
33.23  Trijntje  Bijker kleine meisje met bril.
33.32  Nynke en Claartje van der Sluis.
33.38  Tineke de Boer met vlechten, dochter juf de Boer- de Boer van school 2
33.42  Ellen ………..?
33.55  Grietje Pal.
34.05  Dieneke Kazemier.
34.07 Mw Elzinga links
34.10  Richtsje van der Sluis (zie ook foto gemeentehuis).
34.24  Janke de Hoop  e.v. Marcus Boonstra.
34.34  mw. Wiersma.
00.00  Andela van de Vogelzang en Mw Vermis. ?
34.47  mw. Maaike van Bruggen- Bruinsma  (kruidenierswinkel  Vogelzang).
34.54 de Vries en mw. De Vries  (meteropnemer waterleiding)
34.57  dochter de Vries
35.32  mw. Van der Brug  eind van de Vogelzang
35.35  Jan Veenstra  met bord Zuiderdwarsvaart 83
35.40  Eke Beenen  met broertje Jaap uit het raam
35.44  Rieke van Babbe   ( Babbe en Kinge , Japik en Hindrik Visser.  Manus is een zoon
35.57  Aukje Dijkstra  e.v. Dikkie Klasema  kleermaker Oosterstraat.
36.04  Boerderij van de Boer,  heit van Folkert en Kanne de molkboer
36.15  Lijsterstraat
36.42  Sippie de Vries  e.v. Bouwe Schroor ?
36.48   Jetze zoontje van Klaas de Groot  (Klaas bouwboer).
36.58  Mw. Nijboer  e.v. Blauwe Jan.
37.03  Mw. Roelinga.
37.13  Jan Spinder  (melkboer)
37.17  Gaitske van der Veen – de Vries  e.v. Bareld v.d. Veen
37.43  Jan Mulder  ( zoon is Kees Kozak )
37.51  Sjoerd (kuorke) Veenstra, met alpino  pet.
37.56  Richtsje van der Suis.
38.51  mw. Brouwer, Jappie Brouwer en zijn moeder.
39.00  Mw. Maaike Haanstra. Man was bij bakker Jorritsma.
39.05  Joeke Wouda en vrouw (Schwartzenberhlaan).
39.12  Mw. Jannie Steensma-Bos.
39.15  Seike v.d.Veen-de Graaf  e.v. Johannes  tante van Douwe. Man was machinist op de tram
39.30  mw. Kuilman en dochter Hanna.
39.58  Sjoerd en Wietske Spijksma
40.18  Hermien de Groot  e.v.  Henk Spoelstra  (Lijsterstraat)
40.48  Freerk Kuperus van Kwekerij “ De Snor “
40.55  Jappie Steensma  dammer met pijp, rechts Wouda van de Oudeweg.
41.02  Jan Stelwagen  slager Noorderbuurt.
41.10  Bleekershûs
41.19  Mw. Bijlsma.
41.22  Dolf Viersma  (groot glad haar) Swartzenberghlaan. Woont nu boven de Aldi aan de markt.
41.32  Klaas (van Ekke) de Jong.
41.37  Geert van der Wal. Terreinman VVV
41.43  Klaas en Doete Faber  Houtlaan
41.46  Politieman Staal en Wiebe Lageveen ( Wiebe 16 ).
41.50  Mw. Ruitenberg met dochtertje, man was secr. vv Drachten.
41.52  Politieman van Dijk.
41.55  vrouw van Geert van der Wal
42.06  Janny van der Horst,  Hessel Bijker,  Harm de Jong en Carel Jacobs (de degenslikker)
42.12  Alie Klasema en Carel Jacobs.
42.16  Siete Boon  op trombone,  Veenstra Schwartzenberghlaan.
42.17  Sjirk Spinder (achter Siete Booi) en Sjouke de Boer Matrassen Moleneind.
42.18  Links Wim Bakker, Wander Jager en Gretha Postma.
42.20  Geert v.d. Bos (midden) achter hem Rein v.d. Hoek. Links Eppie de Boer.
42.21 Jaap Klasema, Rink Otter, Rein van der Hoek en Fokke Plantinga.
42.23  Gymnastiek vereniging  Hercules.
42.24  Lou Visser rechts.
42.29  Roelie van der Hoek, Ans Walda.
42.33  mw. Nauta.
42.36  mw. Atje de Ruiter-Nieuwdam, Martha Boonstra en mw. Eskes.
42.38  Achter mw. De Ruiter, mw. Kok-Zeilmaker.
42.39  Anne Gaikema- v.d. Bij, Mettie Gaikema en mw. Dieuwke Kanninga
42.42  Henk Krans en Marten de Vries.
42.44  Steven van Zinderen.
42.47  Oeds v.d. Wal met hoed ( voorzitter Ere zij God ).
42.52  Mw. Adema en met pet Griet de Wit, mw. Bergsma-v.d. Wal daar achter mw. v d. Brug naast       
Mw. de Wit, Hetwig de Groot en mw. de Vries uit de Folgeren (slager Hedser de Vries)  
43.04   Oebele Boelens tamboermaitre (beroeps militair).  Jan Veenstra Drumband Cresendo
43.06    Grote trom Gerrit Bijker, Kleine trom rechts Dries de Vries.
43.12  Lutzen Bijlsma  laatste muziekant links.      
43.13   Rechts Lippie van Slooten, eerste van Gym. Ver. UDI
43.19  Klaske Tienstra  kleintje links.
43.28  Alie de Jong- de Graaf.
43.35  Grietje Pal
43.42  Piet Dam,  Wobbe van der Weg,  Gerrie Bron  broer van Piet  en Corrie.
43.44  Zangkoor De Dageraad
43.48  Trijn de Jong-Visser,  mw. Wouters en Meintsje de Haan.
43.50  Mw. Visser (rooie Lies) met zwart bloemetje en mw. Jouwersma met witte kraag.
43.52  mw. Jouwersma  (midden)  mw. De Jong (rechts) mw. Wieling  rechts achter mw Visser
43.54  mw. Trijntje Tjepkema links, achter haar Anneke Postma-van Roeden, man zeeman.
43.56  mw. de Jong van pompmaker de Jong en Seike Pieterson.
43.59 Eppie Jouwersma in de midden.
43.59  Jannie Pieterson  werkte bij Philips.
44.01  Klaas de Jong (Klaas van Ekke)
44.09  Mw. Boelens-Meijer met bril, zuster staat schuin rechts voor haar mw Smit- Meijer.
44.18  Henk Kok (Appie Kok). Er achter Geerligs (assuradeur), rechts mw. Venema naailerares
44.49 Melkboer Douwe  Visser met dochter.
44.52  Sietse Kijlstra  met vrouw en Janke Edema  
44.54  Anneke Kijlstra
44.56  Roel Klasinga met huishoudster ( Roel Tuite)  
44.58  Gerlof de Haan met dochter op de arm.
45.06  mw. Jagersma (lachend) woonde boven Vergonet a.d. Oudeweg, links Siebe Veenstra.
45.43  Janny van der Horst
45.44  Seerden, Hessel Bijker  en Harm de Jong  van de pompmaker en Jan Bouma.
45.54  Alie Klasema, Carel  Jacob  (de degenslikker)  Douwe Posthuma en Maartje v.d. Zee
45.56  Veenstra  heit van  Alie Matahelamual.  vaandeldrager.
46.00  Sjouke de Boer (matrassen Moleneind) op de tuba
46.03  Wander Jager en Jan Radsma.
46.07  Sjoerdsje de Groot
46.12  Rienk Otter  Jaap Klasema
46.16  Roel van der Bosch (dirigent)
46.21  Siete Boon er achter Wander Jager.
46.23  Jan Radsma, de man van Akke Radsma.
46.27  Gretha Postma
46.32  Geert  v.d. Bosch, Rein van der Hoek.
46.36   Pronk (links trombone)  Grilt Petersma  Vogelzang.
46.38  Grilt Petersma en Berend de Boer
46.42  Jan Bouma (kleine)  en Ate de Boer  (Marktzicht)
46.46  Tjerk Spinder en Wim Bakker
46.57  Fokke Plantinga..
47.01  Durk Plantinga met dwarsfluit, Jan Hiemstra en Keuning (botermaker bij de Lijempf)
47.05  Jannie van der Horst en de Tiroler Kapel.
47.17  Fokke Plantinga
47.25  Roel de Vries , Libbe Pronk  Tiroler kapel
47.33  Jaap Klasema ( Jaap sigaar ),  Rein v.d. Hoek (Rein koaltsje), Jan Hiemstra (Jan pudding)
47.56 Dr. Harmonie fusie Excelsior (sigarendraaierskorps) en Tot steun in de strijd (arbeiderskorps)
48.04  Brandweerkazerne aan de Noordkade, nu apotheek Ongena
49.02  Huis Abe Veenstra aan de Oudeweg
49.38  Hendrik Berghuis en Klaas Dantuma.
49.41  Sikkema.
49.44  Buisman
49.53  Abe Veenstra  (opper) (Tjerk in het verzet)
51.01  Jan de Roos.
51.05  Einde

 

De tijd volgens  de film van het Fries Film Archief
0.18  Burg. Hopperus Buma en Gem. secretaris Peter Nauta,
0.34   Weth.Jan De Boer, weth.Jan Douwstra en weth. Folkert Folkertsma            
0.43  Beeld van Pier Pander.
1.06  Siete Booi  links, rechts Sietsema met bril.
1.12  Mw. Zwart dochter van melkboer Zwart, Mineke e.v. Durk Talsma, links onder Joukje Douwstra, Hoed en Sigaar Arjen Keuning Armmeester Beter Wonen 5       
1.18  Rommert de Boer links, Dirk Stienstra,  dan rechts Noorda, daarna links Jannie de Jong, boven Roel Hoving  Gemeente ontvanger.klein
1.22  S.Dotinga
1.24  H.W. de Ruijter, honger evacuee uit Amsterdam, redacteur pluskrant, later zijn dochter ook. en Arjen Keuning armmeester.
1.35  Annie Boonstra.
1.41  Oude Ate Beintema.
1.44  De Rival en rechts de Harmonie van Vleeshouwer.
1.51  Martha Boonstra en mw. Boonstra, zat in nederlands keurkorps turnen
1.56  Apotheker Adriaan Barentsen, liet de Drachtster Kei uit de grond halen                                                                                                
2.27  Portier Philips waarschijnlijk Hans de Jong.
2.50  Mw. Ytsma-van der Suis. Links Eigenaresse handwerkhuis Wind
3.00  Foppe van der Veen (melkboer)
3.07  Mw. Bulstra. Moeder van Harry Bulstra (bode dienst en verhuizingen)
3.30  Mw. Klasema en vermoedelijk mw. Jagersma.
3.36  Mw. Lokke Postma bij opslag van distileerderij Meekma aan de Oudeweg.
3.49  mw. Brouwer- Bolleman van boekhandel Brouwer.
3.55  Koen Keuning  met dochter, kantoor boekhandel Keuning.
3.59  Pietje Kunst van de Noorderhogeweg
4.10  de Harmonie van Vleeshouwer
4.28  Groentezaak van Bouke van Zinderen
4.33  Dames Naaldkunst, Uit het raam Tanja  e.v Piet Sijbesma, orgelbouwer Moleneind nu Onderdelenhuis Handyman.
5.02  Dickie ( badjuffrouw).?
5.14  mw. Baas- van der Mei.
5.33  mw. Van der Meulen (tabak)
6.18  mw. Beintema  e.v. Rennie Beintema
6.35  Jappie van der Meulen kleine witte huis aan de Houtlaan 1 (Kop en Kont)
7.53   Lucie Nicolai dochter van Jan Nicolai (Jan Tsjiske)
8.43  vrouw van Klaas Frieswijk staat links. Woonde aan de Geelgorsstraat, vader bij de Post. Kalsbeek en mw. Kalsbeek (Brandstoffenhandel) later aan de Stationsweg
8.52  Hinse van der Molen groenteboer aan de Zuidkade nu Kamsma schoenen.
9.30  Folkert Bijker en Jeen Planting.
9.31  Groentewinkel van Gaaitzen de Vries zoon van Honke Sipel  
9.42  Reinder Hogeveen  (gem. ambtenaar) en Boersma Uileflecht mw. Scheveningen
9.46  De Kleine Beurs, won De Vries Brandstoffen, links Hofstra, daarnaast Boelens sigarendraaier
10.02  Boersma  Uilevlecht  Vrouw werd Scheveningen genoemd.
10.09  Brugwachter Durk de Vries
10.51  Ida de Boer (Lippenhuizen) Slijterij Meekma
11.06  J. Klasema. Tije Viersma, Ida de Boer.
11.16  School 1 (de Broodtrommel)
11.27  Minse van der Sluis  (midden)
11.35  Truus Brouwer.
11.46  Hermien Boomsma.
11.50  Edu Jörns, goeie voetballer bij vv Drachten, later Cambuur.
11.55  Jan Nijboer.
12.08  Oosterijkse woningen aan de Gauke Boelensstraat.
12.38  Schillenboer Jan Veenstra, boerderijtje achter de Dwinger.
12.45  School 2 aan de Noordkade
13.00  Jannie Bekkema (met witte sokken)
13.05  Dieneke Kasimier, Grietje van der Sluis.
13.13  Corrie Pals.
13.38  Gerrie Bron  
13.50  Henk de Ruiter. Zoon van Auke de Ruiter, toneelkapper
13.51  Egbert Veenstra en Wiebe Aardema.
13.56  Jan Kazemier.
13.59  Aalzen van der Wal (midden) rechts A. Swier (gem.werken) Luit Swier is zijn zoon.
14.03   van Maanen.
14.09  mw. van Houten-van Maanen  woonde naast school 2 (schoonmoeder van Aalzen v.d.Wal).
14.30  Woningen t.o. school 3
14.34  Anne e.v. Iepe de Jong
15.10  Hillie Ulsen
15.40  Geert van der Werf en Ido
16.06  Wikje van der Wal e.v. Libbe van der Wal
16.17  Wietse Wedman?
17.05  Mw. Mellema rechts
17.12  Won. Hoogeveen Tekenleraar Ambachtschool  hoek P.P.straat en J.M. Houwenstraat.
17.23  Corrie Kok  e.v. Appie Kok met dochter. Eigenaar AKO Matrassen Fabriek.
17.37   Jan Klaassen  verzekeringsagent (Oudeweg)
17.49   Gre van Houten-Groenewoud e.v. Sjouke van Houten (postbode)
18.00   Mw Hiemstra.
18.20  Mw. Remkes met dochter Alie.
19.01  Jan de Vries broer van Johannes bim bam.
19.10  mw. Tjepkema- Roorda  zuster van Bauke Roorda.
19.17  Bauke Roorda skûtsjebouwer
19.21  Mw. v.d. Velde e.v. Piet v.d. Velde  Moeder van Siep.
19.40  Kee Veenstra (Pieters Kee) met floddermuts
19.47  Pieter v.d. Wal
19.55  mw. Trijn de Jong-Visser e.v. Bouwe de Jong.
20.10  mw. Dootjes op de fiets.
20.19  mw. Klaver  e.v. Siebe Klaver met dochter, mem van Durk klaver.
20.22  Zaagstra (timmerman)
20.31  Lucas Pieterson
20.42 Tjitske Durksz-Gaastra, Lucie de Jong-Durksz en Adrie de Jong moeder Joh de Jong de uilenman
21.01  Sint Modderman (kaatsen)  
21.12  Auke Achenbach direkt daarna  Franke Osinga  kaatser op zwarte sokken.
21.25  Dikkie Modderman in het zwart, sigarenzaak
22.11  Lippie de Kroon dochter van Klaas de Kroon en de dochter van Dolstra.
22.19  Dolstra directeur Nutsspaarbank.
23.19  Hendrik De Graaf (kelner)
23.33  Jaap Hoving eig. De Phoenix
23.53  Lubbert  (armhuis)
23.56  Haaje Blom
24.18  Johannes de Vries  (Johannes Bimbam)
24.40  Oepke Dijkstra.  Reade Oepke.
24.43  Germ de Jong  (visser)
24.48  Akke Numan  dochter van Johannes ( broer van Ritske )
24.54  Hielkje van Foeken  e.v.  M v.d. Sluis.
25.12  Jannie Veenstra.
25.25  Evert Keuning broer van Greelt en zonen van van Fokke Keuning
25.34 Jannie Lammers (woonschip)
25.38  Jetze Veenstra
25.43  de Haan (met stok) koopman
26.06  Wim Koopmans met Joke Jongsma (nicht), moeder Rudie Koopmans.
26.10  mw. Veenstra, Meine Veenstra is haar zoon.
26.18  mw. Stienstra  (Zuiderdwarsvaart)
26.28  mw. Marijke van Maanen  en dochter Thijsje, later geëmigreerd naar Nieuw Zeeland.
26.45  Roel Zeilstra (bakker v.d. Veer) later Philips en tamboermaître  Concordia
27.01  Durk 3 en Durk 2 Talsma.
27.19  Baukje Tuinstra
27.25  Eize Houwing  (arbeider bij Tuinstra)
27.30 Jelle Roelinga.
27.43  Klaas Tuinstra  Noorderdwarsvaart 4
27.51  Huis van R.van Maanen, landbouwer
28.08  Mw. Trijn de Jong-Visser.
28.18  Nachtegaalstraat
28.57  Ate van der Berg  ( heit was adjunct dir Sociale Zaken )
29.13  Roel de Vries  (Roel bakfiets)
29.30   Hans de Vries met sigaar, was fietsenmaker naast garage Lammers.
29.34  Sybren v.d. Werf (postbode) Ouders hadden een kruidenierszaak op de Noordkade (Lippe Lap)
29.39  Anne Klasema met dochter Betty
29.49  mw.  Buisman  (Vogelzang)
30.21  De Haan bij bakker Smid ( Heit van Feike de Haan)
30.26  Jan van der Hoek (trainer) zoon van Rein van der Hoek
31.37  Rein van der Hoek   Geert v.d. Wal
31.43  St. Jozef. Kraamklieniek, (orde van de kleine zusters van Sint Jozef) nu bibliotheek
31.48  Marian Klasema met moeder
32.51  Geert Rebbers.
33.23  Ekie van der Harst (keeper Drachtster Boys)
33.43  Hopperus Buma  en weth. De Boer en weth. Folkertsma.
33.47  Dieter Edema wordt geïnstalleerd als burgemeester van het jongens dorp van Jeugdstad.
33.52  Klaas Sikkema, Lammert Dolstra en Wiebe Vijver.
34.08  Aljen  Faber
34.15  Jochem Wiersma. Trouwde met een steenrijke vrouw.
34.35  Ietje Mazel  dochter mw. Hopperus Buma.
34.47  Meester Murk Brouwer?
34.54  Meester Wiebe Dijksma  ( hoofd school 1)
35.04  Diepenheim met alpinopet en Nauta Gem. secr.
35.08  Meester Baarda  ( Hoofd school 3 )
35.16  mw. Hopperus Buma 33.55  woonboot heette “het Oorlogsschip)
35.21  Tineke van Twillert wordt geïnstalleerd als burgemeester van het meisjesdorp van Jeugdstad.
35.36  Diepenheim  en Femmie van Houten
36.08  Trijntje Bijker kleine meisje met bril
36.17  Nynke en Claartje van der Sluis.
36.25  Tineke de Boer met vlechten, dochter juf de Boer- de Boer van school 2
36.28  Ellen ………..?
36.41  Grietje Pal.
36.52  Dieneke Kazemier.
36.55  Mw Elzinga links
36.59  Richtsje van der Sluis (zie ook foto gemeentehuis).
37.13  Janke de Hoop  e.v. Marcus Boonstra.
37.22  mw. Wiersma.
37.35  Andela van de Vogelzang en Mw Vermis. ?
37.39  mw. Maaike van Bruggen- Bruinsma  (kruidenierswinkel  Vogelzang).
37.56  de Vries en mw. De Vries  (meteropnemer waterleiding)
37.49  dochter de Vries
38.27  mw. Van der Brug  eind van de Vogelzang
38.30  Jan Veenstra  met bord Zuiderdwarsvaart 83
38.35  Eke Beenen  met broertje Jaap uit het raam
38.40  Rieke van Babbe   ( Babbe en Kinge , Japik en Hindrik Visser.  Manus is een zoon
38.54  Aukje Dijkstra  e.v. Dikkie Klasema  kleermaker Oosterstraat.
39.02  Boerderij van de Boer,  heit van Folkert en Kanne de molkboer
39.18  Lijsterstraat
39.43  Sippie de Vries  e.v. Bouwe Schroor ?
39.49   Jetze zoontje van Klaas de Groot  (Klaas bouwboer).
40.00  Mw. Nijboer  e.v. Blauwe Jan.
40.05  Mw. Roelinga.
40.15  Jan Spinder  (melkboer)
40.20  Gaitske van der Veen – de Vries  e.v. Bareld v.d. Veen
40.47  Jan Mulder  ( zoon is Kees Kozak )
40.57  Sjoerd (kuorke) Veenstra, met alpino  pet.
41.30  Richtsje van der Suis.
42.01  mw. Brouwer, Jappie Brouwer en zijn moeder.
42.11  Mw. Maaike Haanstra. Man was bij bakker Jorritsma.
42.17  Joeke Wouda en vrouw (Schwartzenberhlaan).
42.22  Mw. Jannie Steensma-Bos.
42.27  Seike v.d.Veen-de Graaf  e.v. Johannes  tante van Douwe. Man was machinist op de tram
42.43  mw. Kuilman en dochter Hanna.
43.14  Sjoerd en Wietske Spijksma
43.37  Hermien de Groot  e.v.  Henk Spoelstra  (Lijsterstraat)
44.07  Freerk Kuperus van Kwekerij “ De Snor “
44.14  Jappie Steensma  dammer met pijp, rechts Wouda van de Oudeweg.
44.20  Jan Stelwagen  slager Noorderbuurt.
44.29  Bleekershûs
44.37  Mw. Bijlsma.
44.45  Dolf Viersma  (groot glad haar) Swartzenberghlaan. Woont nu boven de Aldi aan de markt.
44.56  Klaas (van Ekke) de Jong.
45.00  Geert van der Wal. Terreinman VVV
45.07  Klaas en Doete Faber  Houtlaan
45.10  Politieman Staal en Wiebe Lageveen ( Wiebe 16 ).
44.14  Mw. Ruitenberg met dochtertje, man was secr. vv Drachten.
45.16  Politieman van Dijk.
45.20  vrouw van Geert van der Wal
45.33  Janny van der Horst,  Hessel Bijker,  Harm de Jong en Carel Jacobs (de degenslikker)
45.38  Alie Klasema en Carel Jacobs
45.41  Siete Boon  op trombone,  Veenstra Schwartzenberghlaan.
45.43  Sjirk Spinder (achter Siete Booi) en Sjouke de Boer Matrassen Moleneind.
45.45  Links Wim Bakker, Wander Jager en Gretha Postma.
45.47  Geert v.d. Bos (midden) achter hem Rein v.d. Hoek. Links Eppie de Boer.
45.47  Jaap Klasema, Rink Otter, Rein van der Hoek en Fokke Plantinga.
45.51  Gymnastiek vereniging  Hercules.
45.52  Lou Visser rechts.
45.58  Roelie van der Hoek, Ans Walda.
46.02  mw. Nauta
46.05  mw. Atje de Ruiter-Nieuwdam, Martha Boonstra en mw. Eskes.
46.06  Achter mw. De Ruiter, mw. Kok-Zeilmaker.
46.08  Anne Gaikema- v.d. Bij, Mettie Gaikema en mw. Dieuwke Kanninga
46.12  Henk Krans en Marten de Vries.
46.13  Steven van Zinderen.
46.17  Oeds v.d. Wal met hoed ( voorzitter Ere zij God ).
46.22  Mw. Adema en met pet Griet de Wit, mw. Bergsma-v.d. Wal daar achter mw. v d. Brug naast Mw. de Wit, Hetwig de Groot en mw. de Vries uit de Folgeren (slager Hedser de Vries)  
46.36   Oebele Boelens tamboermaitre (beroeps militair).  Jan Veenstra Drumband Cresendo
46.38   Grote trom Gerrit Bijker, Kleine trom rechts Dries de Vries.
46.43  Lutzen Bijlsma  laatste muziekant links.      
46.44  Rechts Lippie van Slooten, eerste van Gym. Ver. UDI
46.50  Klaske Tienstra  kleintje links
47.01  Alie de Jong- de Graaf.
47.08  Grietje Pal
47.14  Piet Dam,  Wobbe van der Weg,  Gerrie Bron  broer van Piet  en Corrie.
47.18  Zangkoor De Dageraad
47.23  Trijn de Jong-Visser,  mw. Wouters en Meintsje de Haan.
47.25  Mw. Visser (rooie Lies) met zwart bloemetje en mw. Jouwersma met witte kraag.
47.27  mw. Jouwersma  (midden)  mw. De Jong (rechts) mw. Wieling  rechts achter mw Visser
47.29  mw. Trijntje Tjepkema links, achter haar Anneke Postma-van Roeden, man zeeman.
47.31  mw. de Jong van pompmaker de Jong en Seike Pieterson.
47.33 Eppie Jouwersma in de midden.
47.34  Jannie Pieterson  werkte bij Philips.
47.36  Klaas de Jong (Klaas van Ekke)
47.45  Mw. Boelens-Meijer met bril, zuster staat schuin rechts voor haar mw Smit- Meijer.
47.55  Henk Kok (Appie Kok). Er achter Geerligs (assuradeur), rechts mw. Venema naailerares
48.29 Melkboer Douwe  Visser met dochter.
48.31  Sietse Kijlstra  met vrouw en Janke Edema  
48.33  Anneke Kijlstra
48.37  Roel Klasinga met huishoudster ( Roel Tuite)  
48.39  Gerlof de Haan met dochter op de arm.
48.47  mw. Jagersma (lachend) woonde boven Vergonet a.d. Oudeweg, links Siebe Veenstra.
49.27  Janny van der Horst
49.30  Seerden, Hessel Bijker  en Harm de Jong  van de pompmaker en Jan Bouma.
49.39  Alie Klasema, Carel  Jacob  (de degenslikker)  Douwe Posthuma en Maartje v.d. Zee
49.42  Veenstra  heit van  Alie Matahelamual.  vaandeldrager.
49.45  Sjouke de Boer (matrassen Moleneind) op de tuba
49.49  Wander Jager en Jan Radsma.
49.53  Sjoerdsje de Groot
49.58  Rienk Otter  Jaap Klasema
50.03  Roel van der Bosch (dirigent)
50.08  Siete Boon er achter Wander Jager.
50.13  Jan Radsma, de man van Akke Radsma.
50.16  Gretha Postma
50.21  Geert  v.d. Bosch, Rein van der Hoek.
50.25   Pronk (links trombone)  Grilt Petersma  Vogelzang.
50.28  Grilt Petersma en Berend de Boer
50.32  Jan Bouma (kleine)  en Ate de Boer  (Marktzicht)
50.35  Tjerk Spinder en Wim Bakker
50.48  Fokke Plantinga..
50.52  Durk Plantinga met dwarsfluit, Jan Hiemstra en Keuning (botermaker bij de Lijempf)
50.57  Jannie van der Horst en de Tiroler Kapel.
51.10  Fokke Plantinga
51.19  Roel de Vries , Libbe Pronk  Tiroler kapel
51.28  Jaap Klasema ( Jaap sigaar ),  Rein v.d. Hoek (Rein koaltsje), Jan Hiemstra (Jan pudding)
51.51  Dr. Harmonie fusie Excelsior (sigarendraaierskorps) en Tot steun in de strijd (arbeiderskorps)
52.00  Brandweerkazerne aan de Noordkade nu apotheek Ongena
53.02  Huis Abe Veenstra aan de Oudeweg
53.42  Hendrik Berghuis en Klaas Dantuma.
53.45  Sikkema.
53.50  Buisman
53.58  Abe Veenstra  (opper) (Tjerk in het verzet)
54.20  De Balata, nu Dunlop-Enerka
55.11  Jan de Roos.
55.13  mw. Klaver met haar dochter.
55.45  Abe Veenstra, Jaap Klasema en Libbe Pronk.
55.50  Einde


donateur

Monumenten

Beeldbank Smallingerland