Bestellen oude magazines

Hieronder vindt u van de magazines nummer 14 tot nu een korte beschrijving van de inhoud. U kunt u oude magazines nabestellen. Oude nummers kosten € 2,-- per exemplaar. Bij verzending komen er verzend- en portokosten ad € 3,-- bij voor één exemplaar. Bij meerdere exemplaren zijn de verzendkosten relatief lager. Een en ander kan per bestelling worden afgesproken met secretaris Roelof Hazelhoff: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 0512 52 20 82.

Van de magazines zijn de nummers 1, 2, 24, 25 en 29 uitverkocht. Deze kunt u via deze links downloaden: M1 M2 M24 M25 M29

Nummer 38 - Oktober 2015

M38-voorkaft-100

In dit magazine o.a. de volgende artikelen:

 • Toen en Nu: Heel bijzonder: een oude foto van een rijksmonument tijdens de bouw
 • Stikvallei van Frank Westerman is voor Arend Toering een gouden boek
 • Het water van de Drachtstervaart stroomt weer langs monument ‘t Smelnehûs.
 • Tjerk, of de geschiedenis van een groen kistje, verteld door Hans van der Veen
 • Sofia Krol schreef een indringend pleidooi voor het plaatsen van Stroffelstiennen in Drachten
 • In de Tweede Wereldoorlog werden ook in Smallingerland razzia’s gehouden, zo brengt Aletta Taekema ons in herinnering
 • Lees meer: Nummer 38 - Oktober 2015

Nummer 37 - Mei 2015

M37-1-HR 100pxIn nummer 37 onder andere de volgende onderwerpen:

 • Het voorkaft en de pagina’s 5-18 zijn gewijd aan 70 jaar bevrijding.
 • De openingspagina van de Drachtster Courant van 17 april 1945
 • Bevrijdingsdag 1945 als scharnierpunt tussen de donkere periode ervoor en de verwachtingsvolle erna, is het thema van het artikel van Hans van der Veen

  Lees meer: Nummer 37 - Mei 2015

Nummer 36 -- Februari 2015

In dit magazine onder meer de volgende artikelen:

thumb nr36Toen en Nu
Twee keer de karakteristieke kruising bij de kerk van Nijega – met 75 jaar verschil

Tine Talman
Een stuk van Jan K. van Til over de voorvechtster van het wijkwerk

Bijzonder boek
Boekenrubriek waarin een lezer vertelt waarom hij/zij een boek over geschiedenis bijzonder vindt.

Lees meer: Nummer 36 -- Februari 2015

Nummer 35 – Oktober 2014

In dit nummer o.a.

nr35Ureterpvallaat waar een kleine buurtschap groot in was
Sjoerd de Graaf over het Ureterpvallaat, waar hij geboren en getogen is. Verleden, heden en mooie verhalen, verduidelijkt met foto's. Ook voorpagina en centerfoto zijn gewijd aan Ureterpvallaat.

Wat was het waard?
Naar aanleiding van het artikel over het Tonnenstelsel in het vorige nummer belicht Minie Baron de waarde van het geld door de tijd heen

Scheepvaart van vroeger in Smallingerland en omstreken (2)

Lees meer: Nummer 35 – Oktober 2014

Magazine nr. 39 februari 2016

M39 Voorblad 100Magazine nr. 39.

In dit nummer:

 • Aandacht voor de gerestaureerde Grote Kerk in Drachten; o.a. op het voorkaft, op de middenpagina's, in een artikel over de restauratie van het interieur van de kerk en in de rubriek 'Toen&Nu'
 • Een voorwoord van de voorzitter en van de redactie
 • Peter Karstkarel laat ons kennismaken met overleden vechtersbazen
 • Jaap van deer Wal doet verslag van de presentatie van 2 boeken in 3 weken
 • De Joodse familie Zilverberg staat centraal in het verslag over de 'Stroffelstienen', waarbij Sofia Krol een bijzonder verband ontdekt. Ook bijzonder: reacties van lezers.
 • Erik Korthof laat ons kennismaken met een - voor velen waarschijnlijk onbekend - stukje Drachtster geschiedenis: de Ambonezenwerkplaats
 • Romrofte Smellingers - Zoon Victor Bruins Slot presenteert in deze aflevering vader Jan Bruins Slot, de bekende AR-politicus, geboren en getogen in Drachten
 • 'Bedrijvig Beetsterzwaag' van Jelle C. Terluin: voor Bart Friso een bijzonder boek
 • In de serie van Jelle Cornelis Terluin over Smallingerlandse wapens en vlaggen is Kortehemmen aan de beurt
 • Dirk Huizinga vertelt het verhaal van de restauratie van het motorbeurtschip St. Michael

Nummer 34 - Juni 2014

M34-1-470px

Smallingerlandse wapens en vlaggen
In de rubriek Smallingerlandse wapens en vlaggen neem Jelle Cornelis Terluijn ons deze keer mee naar Nijega. Op de boeiende wijze die we inmiddels van hem gewend zijn, geeft hij weer uitleg over de achtergronden van de heraldiek van vlag en wapen.

"Een verblijdend verschijnsel", de invoering van het tonnenstelsel
Een bezoek aan het kleinste kamertje in huis; wie denkt er nog over na? Dr. W. (Minie) Baron deed dat in elk geval wel en maakt ons in dit artikel deelgenoot van de geschiedenis van ons toiletbezoek.

Lees meer: Nummer 34 - Juni 2014

Nummer 33 -Februari 2014

M33-1-470px

Toen & Nu

De rubriek wordt deze keer gevuld met het hoogtepunt van Smallingerland, de 42 meter hoge watertoren.

It Earmhûs oan de Bopperein

Oudere Drachtsters herinneren zich het gebouw aan de Zuidkade nog wel. Een plek waar al meer dan tweehonderd jaar welzijnswerk wordt verricht. Een tekst- en beeldverhaal waarin Roelof Hazelhoff een verdwenen vorm van maatschappelijke zorg in beeld brengt.

 

Lees meer: Nummer 33 -Februari 2014

Nummer 31 - Juni 2013 (Skûtsjenûmer)

M31-1-470px

Opening Skûtsjejier 2013  

Een tekstueel- en beeldverslag van de opening van het Skûtsjejier op 16 maart 2013 op de werf van Haiko van der Werff aan het Buitenstvallaat in Drachten. Voorts een overzicht van de activiteiten, die in het kader van dit Skûtsjejier worden georganiseerd.  

It Piipster sjeny 

Op 3 pagina's wordt verslag gedaan van de geschiedenis en de achtergronden van het geslacht Roorda, dat op de werf De Piip de snelste en mooiste skûtsjes bouwde. Bij het skûtsjesilen is de hegemonie van de Piipsterskûtsjes onomstreden en een bron van veel kijkgenot bij heel veel toeschouwers.

Lees meer: Nummer 31 - Juni 2013 (Skûtsjenûmer)

Nummer 32 - Oktober 2013

M32-1-470px

Toen & Nu                                                                                                                   

In deze rubriek aandacht voor de pastorie van de Hervormde kerk in Drachtstercompagnie.

Onder zo een dwingende magt van een viant

Deze twee eeuwen oude tekst geeft uiting aan het dienen onder en vechten voor Napoleon. Dit overkwam ook enige duizenden mannen uit Friesland. In dit artikel, geschreven door Rienk Bijma, worden de lotgevallen van één van hen, Jilles Jitzes de Boer - overgenomen uit zijn dagboek - beschreven.

Lees meer: Nummer 32 - Oktober 2013

Nummer 30 - Februari 2013

nr30

Skûtsjejier 2013  

De activiteiten, rondom het skûtskjejier, die in de eerste helft van 2013 zullen plaatsvinden worden vermeld. Omdat dit geen volledig overzicht betreft wordt geadviseerd vooral de huis-aan-huis-bladen in de gaten te houden.

Oarsoartich erfskip

Immaterieel cultureel erfgoed is levend en dynamisch. Het zijn de mensen die het erfgoed dragen, zonder hen geen immaterieel erfgoed. Hert gaat om cultuuruitingen die ze van huis uit hebben meegekregen, die zij zich eigen hebben gemaakt en die zij op hun beurt aan een volgende generatie willen overdragen, al dan niet in aangepaste vorm.

Lees meer: Nummer 30 - Februari 2013

Nummer 29 - Oktober 2012

nr29Over lading en vlag
'De oude Grieken wisten het al: panta rhei, alles stroomt, alles verandert. Het geldt ook voor Smelne's Erfskip. Met ons twintigjarig jubileum vorig jaar realiseerden we ons dat extra sterk. En het leidde tot het nadenken over de vraag of anno 2012 onze huisstijl en vooral het logo nog wel bij onze organisatie paste. Het antwoord was nee, eigenlijk niet.' Zo begint de toelichting die Jaap van der Wal namens het bestuur geeft op het nieuwe logo, de nieuwe huisstijl en de nieuwe vormgeving van blad en website.

Open Monumentendag 2012
De twee zeer geslaagde evenementen van de Open Monumentendag(en) in het weekend van 8 en 9 september 2012 krijgen ruime aandacht. Niet alleen op het voorkaft en de middenpagina, maar ook met twee foto-impressies van Jaap van der Wal en een artikel van Henk de Vries (directeur It Fryske Gea) over It Eilân.

Lees meer: Nummer 29 - Oktober 2012

Nummer 28 - Juni 2012

nr28De Tsjerkwei – een grensgeval (deel 2)
Het boerenleven in de noordwestelijke hoek van Smallingerland was niet eenvoudig, vooral niet in de Tweede Wereldoorlog. Bram Kloosterman laat ons zien dat het zware leven ook zijn positieve kanten had, maar dat er gelukkig daarna veel ten goede is veranderd.

Lees meer: Nummer 28 - Juni 2012

Nummer 27 - Februari 2012

nr27Van de ex-voorzitter

Op 1 januari 2012 heeft Hans van der Veen het voorzitterschap van het bestuur van Smelne’s Erfskip overgedragen aan dhr Tiny Derks.
Wel blijf hij als vrijwilliger bezig voor onze organisatie. Hij blijft zich bezig houden met het realiseren van het Historisch Informatie Punt en het verzamelen van informatie rond de onderwerpen Smallingerland tijdens de Tweede Wereldoorlog en Volkscultuur in Smallingerland.

Van de voorzitter

Ingaand 1 januari 2012 heeft Tiny Derks het voorzitterschap van het bestuur van Smelne’s Erfskip op zich genomen.

Lees meer: Nummer 27 - Februari 2012

Nummer 26 - Oktober 2011

nr26Van de voorzitter
In z’n voorwoord voor nummer 26 van onze periodiek refereert Hans van der Veen aan het succes van de activiteiten op de Open Monumentendag in Drachten. Er werd stil gestaan bij het verleden, maar er werd ook uitgebreid aandacht geschonken aan de toekomst.
Het bestuur is uitgebreid met Roelof Hazelhoff, die de functie van algemeen adjunct op zich heeft genomen. Ook het vrijwilligersbestand is met enkele mensen uitgebreid.
In z’n voorwoord wordt aandacht eveneens besteed aan: een eventuele uitbreiding van de lijst met gemeentelijke monumenten, de presentatie van het nieuwe boek Smallingerland in Beeld en Oude verhalen – een (her-)nieuw(d)e beleving.
Spijtig genoeg moet Hans minder positief besluiten. Als gevolg van de vernielingen en de diefstallen van de naamborden bij de wijken komt bij de medewerkers aan het project Naamborden bij de oude wijken  de gedachte op om de borden maar weer te verwijderen.

Lees meer: Nummer 26 - Oktober 2011

Nummer 25 - Juni 2011

nr25Het Baptistenkerkje Bethel

In dit nummer de geschiedenis van de Baptistengemeente Bethel in Drachten van de hand van Erik Korthof. Deze geschiedenis begint als Sjoerd W. Veltman (1877-1952) en zijn vrouw in 1899 beginnen met hun evangelisatiearbeid. In 1921 bouwde Sjoerd Veltman het kerkje aan de Vogelzang, volgens overlevering van eerder gebruikt bouwmateriaal. Het kerkje aan de Vogelzang werd afgedankt toen op 14 oktober 1966 de kerk aan de Brouwerssingel in gebruik werd genomen. Met de sanering van het omliggende gebied en de aanleg van een vernieuwde Vogelzang volgde onverbiddelijk de sloop. Het enige wat restte was de gevelsteen met het opschrift “Bethel” (Huis Gods). Deze kreeg een plaats in het nieuwe kerkgebouw aan de Brouwerssingel.

Lees meer: Nummer 25 - Juni 2011

Nummer 24 - Februari 2011

nr24Cees Rienks de Boer - Functionaliteit boven al

In dit nummer het 2de deel van het artikel over Cees Rienks de Boer van de hand van Loes de Vries. Hierin wordt ingegaan op de relatie tussen Cees Rienks de Boer en Theo van Doesburg. Hoe kwam een architect uit Drachten in contact met de internationaal bekende kunstenaar Theo van Doesburg? En wat waren hiervan de resultaten in de door de Boer ontworpen gebouwen? Het bekendste resultaat is natuurlijk “De Papagaaienbuurt” en de RLWS in de Torenstraat.

Lees meer: Nummer 24 - Februari 2011

Nummer 23 - Oktober 2010

nr23Hanestemmen en andere onregelmatigheden

Na de uitleg in het vorige nummer (22) over de werking van het kiesstelsel in de achttiende eeuw gaat Sietze van der Meulen nu nader in op een aantal uitwassen die met dat systeem gepaard gingen.

Ook besteedt hij aandacht aan een bijzondere situatie op stemgebied zoals deze zich voordeed in het centrum van Drachten.

Canon van Smallingerland

Op Open Monumentendag 2010 was het zover: de Canon kwam uit! Jaap van der Wal doet in tekst en beeld verslag van een geslaagd evenement.

Lees meer: Nummer 23 - Oktober 2010

Nummer 22 - Juni 2010

nr22De kapel van Bertilla

In de komende jaren zal het dorpsbeeld op de hoek van de Burgemeester Wuiteweg en de Eikesingel in Drachten drastisch worden gewijzigd. Veel Drachtsters zullen zich herinneren hoe in de loop van de jaren zestig en daarna het verpleeghuis Bertilla op die locatie gestalte heeft gekregen. Ook toen al ging het om ingrijpende veranderingen. Een aantal boerderijen moest er voor worden afgebroken. Nu gaat onder meer de kapel verdwijnen. Ds G. Liebe en pastoor R.L. van der Wal vertellen over de geschiedenis van Bertilla en over de grote betekenis van de kapel met zijn fraaie glas-in-lood ramen.

Lees meer: Nummer 22 - Juni 2010

Nummer 21 - Maart 2010

nr21Een nieuwe lente en een nieuw gezicht...

Toegegeven, het parafraseren van de beroemde openingsregel van het gedicht Mei van Herman Gorter is vast niet origineel, maar het klopt wel! Want deze editie van ons magazine komt net even voor het begin van de lente uit én vertoont een nieuw gezicht. In moderne termen: Smelnes erf­skip heeft een restyling ondergaan. Zo begint Jaap van der Wal zijn toelichting op het waarom en hoe van de veranderingen – nu in kleur, met een andere opmaak – van het magazine.

Lees meer: Nummer 21 - Maart 2010

Nummer 20 - December 2009

nr20Willem van Blom, notaris te Drachten en zijn dochter Maria Johanna
In zijn dagboek schrijft Wietze Brandsma, koffiehandelaar te Drachten, het volgende: ‘Notaris van Blom verraste de mensen met het berigt dat hij nog denkt te trouwen.’ Geert van der Veer weet te vertellen hoe dat afliep.

 

Lees meer: Nummer 20 - December 2009

Nummer 19 - Oktober 2009

nr19

Jan Gelinde van Blom, notaris, bestuurder en historicus te Drachten
Het is, volgens de redactie, niet zonder reden dat de bekende 19e eeuwse Drachtster notaris Jan Gelinde van Blom de artikelenserie opent. Een aantal unieke foto’s uit het midden van de 19e eeuw larderen het boeiende levensverhaal - verteld door Geert van der Veer - van deze veelzijdige persoon die veel voor Smallingerland betekend heeft.

Lees meer: Nummer 19 - Oktober 2009

Nummer 18 - April 2009

nr18Dokter Siebinga staat dit jaar volop in de schijnwerpers. Een activiteitenoverzicht vindt u op pag. 13 van dit nummer en in drie artikelen is hijzelf en zijn belangwekkend werk voor de archeologie beschreven.

 

Lees meer: Nummer 18 - April 2009

Nummer 17 - December 2008

nr17Over de eigendom der vaarten, verlaten en bruggen van Dragten
Nu binnenkort de Drachtster vaart gedeeltelijk opnieuw uitgegraven gaat worden, lijkt het een goed moment eens stil te staan bij de eigendomsverhoudingen van deze waterweg. Want zoals het anno 2008 in elkaar steekt, is het een heel ander verhaal dan het in vroegere tijden was. Dat verhaal vertelt Sietze van der Meulen.

 

Lees meer: Nummer 17 - December 2008

Nummer 16 - Oktober 2008

nr16De laatste bewoner van Great Haersmastate te Oudega
Op 21 mei 1790 wordt Hector Livius Haersma van Vierssen te Leeuwarden geboren als zoon van mr. Martinus van Vierssen en Johanna Maria van Haersma. Zijn moeder is een dochter van Hector Livius van Haersma, grietman van Smallingerland, en Catharina van Scheltinga, wonende op Great Haersma-state te Oudega. Hoe het verder gaat in het leven van deze laatste bewoner van de state vertelt Geert van der Veer.

Lees meer: Nummer 16 - Oktober 2008

Nummer 15 - April 2008

nr15De laatste bewoner van Great Haersmastate te Oudega
Op 21 mei 1790 wordt Hector Livius Haersma van Vierssen te Leeuwarden geboren als zoon van mr. Martinus van Vierssen en Johanna Maria van Haersma. Zijn moeder is een dochter van Hector Livius van Haersma, grietman van Smallingerland, en Catharina van Scheltinga, wonende op Great Haersma-state te Oudega. Hoe het verder gaat in het leven van deze laatste bewoner van de state vertelt Geert van der Veer.

Lees meer: Nummer 15 - April 2008

Nummer 14 - December 2007

nr14Ferhaal fan in lânferhuzer
'Geachte kameraadje ik dacht U eenst te schrijven daar wij nu al twee maanden weg zijn; het bevalt ons hier goed in Amerika en ik wou wel dat U hier ook eens overkwaamt. Het is hier veel beter zowel van eten en drinken als voor al het andere. Men verdient hier ook veel meer'. 

Lees meer: Nummer 14 - December 2007

Gerealiseerd door Sugarmice