Inhoudsopgave 2013 - 2015

Begin 2015 hebben we het inhoudsoverzicht van de 12 jaargangen 2003-(1e nummer van) 2015 van ons magazine gepubliceerd. Het betreft de nummers 1 tot en met 36. De donateurs van dat moment hebben het samen met nr 36 thuis bezorgd gekregen. Via onderstaande link kunt u het overzicht downloaden en desgewenst afdrukken.
Inhoudsoverzicht nrs 1-36

Smallingerland in oude beelden

Smallingerland in oude beelden bevat eem ruime selectie van Smallingerlandse foto's die tussen 1927 en 1949 in het weekblad Fen Fryske Groun zijn gepubliceerd. Ze geven een prachtig tijdsbeeld, waarbij niet alleen gebouwen, straten en landschappen zijn gefotografeerd, maar ook mensen - prominenten en "gewone" burgers - met hun bezigheden. Ook het cultureel-maatschappelijk leven uit die tijd trekt voorbij, van bijenmarkt tot zangkoor. Nog niet eerder zijn de unieke foto's met hun interessante, bloemrijke en (in onze ogen) soms merkwaardige bijschriften op deze manier gebundeld.

Cover SIOB

Smallingerland in oude beelden is een uitgave van Van der Let & Partners Identity, in samenwerking met Smelne's Erfskip. Het boek - gebonden in een harde kaft - is op groot formaat (A4) gedrukt en telt 144 pagina's. Bij de Drachtster boekwinkels en het postkantoor in Oudega (Buorren 36) is het boek te koop voor € 17,50.

Zoals gebruikelijk geldt voor donateurs van Smelne's Erfskip een gereduceerde prijs en kost dit boek € 15,-- (na telefonische afspraak) afgehaald bij een van onze bestuursleden.

Roelof Hazelhoff, Rival 33a - Drachten. Tel 0512-51 23 31

Jaap van der Wal, Kompagnonswei 40 - Rottevalle. Tel 0512-34 10 58

 

Theater in de groei, De Lawei 1960-1985

 

De pen van Roel Oostra stond borg voor een schitterende weergave van 25 jaar De Lawei geschiedenis. Op het moment dat De Lawei opnieuw bezig is met een grote vernieuwing, laat Roel een keur van acteurs, regiseurs, dans- en zang artiesten, musici, voordrachtskunstenaars en allen die hen ondersteunden en aanschouwden de revue passeren.

De vormgeving door Jaap van der Wal staat weer borg voor een voortreffelijke weergave van heel veel foto’s uit het persoonlijk archief van Roel Oostra en uit vele andere bronnen.

Donateurs van Smelne’s Erfskip ontvingen Theater in de groei samen met nr. 33 van Smelne’s Erfskip’s magazine. Voor niet donateurs is het te koop bij de Drachtster Boekhandels en het postkantoor in Oudega (Buorren 36).

 

Smallingerland in beeld

Op 15 november 2011 is Smallingerland in beeldverschenen. Het boek kent vier hoofdonderwerpen:

1.    De veertien dorpen.
2.    De vier landschapstypen met diverse bijzondere plekken in het landschap en de parken.
3.    Alle rijks- en (potentiële) gemeentelijke monumenten en een selectie van (‘buiten’-) kunstwerken.
4.    Elf keuzes van ‘toekomstig erfgoed’.

Lees meer: Smallingerland in beeld

Canon van Smallingerland

Een reis door de tijd. Zo zit deze canon van onze historie in elkaar. Hij begint met de rendierjager van lang geleden en eindigt in het nu met u: de bewoner van een gebied met een rijke geschiedenis, waaraan u op uw beurt ook weer iets toevoegt.

Lees meer: Canon van Smallingerland

Een kleine geschiedenis van Rottevalle

Op 30 oktober 2009 heeft wethouder Fred Veenstra het eerste exemplaar van Een kleine geschiedenis van Rottevalle in ontvangst genomen. In 65 korte - meestal slechts 1 pagina lang - passeert de boeiende geschiedenis van Rottevalle de revue. Dit boekje volgt het verhaal van de geschiedenis van Rottevalle aan de hand van wat er in het dorp te zien is: straten, (monumentale) gebouwen, kunstwerken, monumenten en andere markante punten. Op die manier wordt geschiedenis concreet en geeft zij kleur aan de identiteit van het dorp.

Lees meer: Een kleine geschiedenis van Rottevalle

Johannes Siebinga - meer dan een dokter

Op 25 november 2009 is het boek Johannes Siebinga - meer dan een dokter verschenen. Het bevat boeiende verhalen over de markante persoonlijkheid van dokter Siebinga, die niet alleen huisarts in Opeinde was, maar ook een begaafd amateur-archeoloog. In die laatste hoedanigheid heeft hij diverse belangwekkende vondsten gedaan, onder meer bij de Blaue Dobbe (Houtigehage) en op het Zwartveen bij Rottevalle. Bovendien had hij daarnaast nog een aantal andere interesses.

Lees meer: Johannes Siebinga - meer dan een dokter

Gerealiseerd door Sugarmice