Onlangs is het boek Het Compagniester Verlaat, geschreven door Ruurd Verbeek, verschenen. Centraal in het boek staat de bedrijvigheid die aan het begin van de twintigste eeuw ontstond rond het Verlaat van Drachtstercompagnie. Daarbij gaat het in het bijzonder om de coöperatieve zuivelfabriek, die van 1908 tot 1933 aan de noordzijde van de Marrewyk in bedrijf was en om de erbij horende graanmaalderij, die het langer volgehouden heeft, maar uiteindelijk gesloopt is. Ook wordt uitvoerig aandacht besteed aan het al eerder, in 1900, opgerichte particuliere zuivelfabriekje aan de Siktaris Eringawyk en aan de oprichters ervan.


Verbeek vertelt het verhaal van de coöperatieve zuivelfabriek met name op basis van het notulenboek van de halfjaarlijkse ledenvergaderingen, dat als een van de weinige archiefstukken van de fabriek bewaard is gebleven. Aan de orde komen o.a. de melkroutes, de melk- en kwaliteitscontrole, de discussie over het maken van kaas, de uitbreiding en modernisering van de fabriek, de overname van de particuliere zuivelfabriek in Rottevalle (1915) en de verwoede pogingen om zelfstandig het hoofd boven water te houden en om de concurrentie de baas te blijven. Daar is men uiteindelijk niet in geslaagd: de fabriek werd overgenomen door die van Burgum.
Het boek bevat echter meer dan de geschiedenis van de zuivelfabrieken in Drachtster Compagnie. De aanleg van de schutsluis, rond 1700, komt aan de orde en, daarmee samenhangend, aspecten van de vervening, het landschap. Ook de ontwikkelingen in de landbouw en de zuivelindustrie (o.a. de strijd tussen de particuliere en de coöperatieve fabrieken) worden besproken. Verder is er aandacht voor de ontwikkelingen in de dorp Drachtstercompagnie: ontsluiting, wegenaanleg, waterbeheer.
Het stevig gebonden en rijk geïllustreerde boek, 280 bladzijden op A4-formaat, is uitgegeven door de Histoaryske Kommisje Drachtster Kompenije en is te koop voor € 20,--.


donateur

Monumenten

Facebook

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button