Monumenten

rottevalle-buorren-25- Een voorname uitstraling, zo zullen de kerkvoogden indertijd verordonneerd hebben, moest de nieuwe pastorie krijgen. Dat is uitstekend gelukt, want ook...

Toen en nu

rijkskweekschoolDe Rijksdagnormaalschool-Rijkskweekschool voor onderwijzers is in 1923/’24 gebouwd naar een ontwerp van gemeentearchitect A.S. Vellinga. Hij gaf de school de...
Gerealiseerd door Sugarmice