Monumenten

rottevalle-haven-3 Op het eerste gezicht valt het niet direct op dat dit monument van oorsprong een boerderij is. Toch was het dat en wel een dwarshuisboerderij, voor...

Toen en nu

drie-ministersboerderijenIn 1924 werd de NV Ontginningsmaatschappij De Drie Provinciën opgericht. In de woorden van het weekblad Fen Fryske Groun 'om...
Gerealiseerd door Sugarmice