Open Monumentendagen in Smallingerland 10 en 11 september

DSC 4959Landelijk waren dit jaar de Open Monumentendagen vastgesteld op Zaterdag en zondag 10-09 en 11-09.
In Smallingerland betekende dit dat op zaterdag uitgebreid het 25-jarig bestaan van Smelne’s Erfskip werd gevierd met veel activiteiten in het centrum van Drachten en op zondag het accent meer lag op de monumenten in de dorpen.

Lees meer: Open Monumentendagen in Smallingerland 10 en 11 september

Lijst met namen in film Drachten 1954

Film van Drachten in 1954. (Stand 24/8/2016)
Mensen waarvan we de namen kennen
0.25 Burg. Hopperus Buma en Gem. secretaris Peter Nauta,
0.32 Weth.Jan De Boer, weth.Jan Douwstra en weth. Folkert Folkertsma
0.40 Beeld van Pier Pander.
1.02 Siete Booi links, rechts Sietsema met bril.
1.09 Mw. Zwart dochter van melkboer Zwart, Mineke e.v. Durk Talsma, links onder Joukje Douwstra,
Hoed en Sigaar Arjen Keuning Armmeester Beter Wonen 5
1.11 Rommert de Boer links, Dirk Stienstra, dan rechts Noorda, daarna links Jannie de Jong, boven
Roel Hoving Gemeente ontvanger.klein
1.15 S.Dotinga
1.18 H.W. de Ruijter, honger evacuee uit Amsterdam, redacteur pluskrant, later zijn dochter ook.
En Arjen Keuning armmeester.
1.28 Annie Boonstra.
1.33 Oude Beintema?
1.38 De Rival.?
1.42 Martha Boonstra en mw. Boonstra, zat in nederlands keurkorps turnen
1.48 Apotheker Adriaan Barentsen, liet de Drachtster kei uit de grond halen
2.16 Portier Philips waarschijnlijk Wiebenga.
2.38 Mw. Ytsma-van der Suis. Links Eigenaresse handwerkhuis Wind
2.48 Foppe van der Veen (melkboer)
2.53 Mw. Bulstra. Moeder van Harry Bulstra (bode dienst en verhuizingen)
3.10 Mw. Klasema en vermoedelijk mw. Jagersma.
3.17 Mw. Lokke Postma bij opslag Meekma aan de Oudeweg.
3.32 mw. Brouwer- Bolleman van boekhandel Brouwer
3.35 Koen Keuning met dochter, kantoor boekhandel Keuning
3.42 Piet Kunst van de Noorderhogeweg

3.52 de Harmonie van Vleeshouwer
4.08 Groentezaak van Zinderen
4.13 Dames Naaldkunst, Uit het raam Tanja e.v Piet Sijbesma, orgelbouwer Moleneind nu
Onderdelenhuis Handyman.
4.31 Dickie ( badjuffrouw).?
4.45 mw. Baas- van der Mei?
5.14 mw. Van der Meulen (tabak)
5.54 mw. Beintema e.v. Rennie Beintema
6.10 Jappie van der Meulen kleine witte huis aan de Houtlaan 1 (Kop en Kont)
7.21 mw. Lucie Nicolai
8.07 vrouw van Klaas Frieswijk staat links. Woonde aan de Geelgorsstraat, vader bij de Post.
Kalsbeek en mw. Kalsbeek (Brandstoffenhandel) later aan de Stationsweg
8.15 Hinse van der Molen (groenteboer)
8.50 Folkert Bijker en Jeen , ? .
8.52 Winkel Hanke Sipel zoon is Gaaitzen de Vries
9.02 Reinder Hogeveen (gem. ambtenaar) en Boersma Uileflecht mw. Scheveningen
9.02 De Kleine Beurs, won De Vries Brandstoffen, links Hofstra, daarnaast Boelens sigarendraaier
9.20 Boersma Uilevlecht Vrouw werd Scheveningen genoemd.
9.27 Brugwachter Durk de Vries
10.05 Ida de Boer (Lippenhuizen) Slijterij Meekma
10.20 J. Klasema. Tije Viersma, Ida de Boer.
10.40 Minse van der Sluis (midden)
10.47 Truus Brouwer.
10.57 Hermien Boomsma
11.03 Edu Jörns
11.05 Jan Nijboer

11.45 Schillenboer Jan Veenstra, boerderijtje achter de Dwinger
11.53 Dieneke Kasimier, Grietje van der Sluis (school 2)
12.04 Jannie Bekkema (met witte sokken)
12.19 Corrie Pals.
12.41 Gerrie Bron
12.52 Henk de Ruiter. Zoon van Auke de Ruiter, toneelkapper
12.53 Egbert Veenstra en Wiebe Aardema.
12.58 Jan Kazemier.
13.00 Aalzen van der Wal (midden) rechts A. Swier (gem.werken) Luit Swier is zoon
13.13 mw. van Houten-van Maanen woonde naast school 2 (schoonmoeder van Aalzen v.d.Wal)
13.33 Anne e.v. Iepe de Jong
14.08 Hillie Ulsen
14.36 Geert van der Werf en Ido
14.55 Wikje van der Wal e.v. Libbe van der Wal
15.08 Wietse Wedman?
15.52 Mw. Mellema rechts
16.00 Won. Hoogeveen Tekenleraar Ambachtschool hoek P.P.straat en J.M. Houwenstraat.
16.10 Corrie Kok e.v. Appie Kok met dochter. Eigenaar AKO Matrassen Fabriek.
16.23 Jan Klaassen verzekeringsagent (Oudeweg)
16.33 Gre van Houten-Groenewoud e.v. Sjouke van Houten (postbode)
17.00 Mw Hiemstra.
17.46 Alie Remkes en mem
17.49 mw. Tjepkema- Roorda zuster van Bauke
17.57 Bauke Roorda skûtsjebouwer
18.00 Mw. v.d. Velde e.v. Piet v.d. Velde Moeder van Siep.
18.17 Kee Veenstra (Pieters Kee) met floddermuts

18.24 Pieter v.d. Wal
18.32 mw. Trijn de Jong-Visser e.v. Bouwe de Jong.
18.54 mw. Klaver e.v. Siebe Klaver, mem van Durk klaver.
18.57 Zaagstra (timmerman)
19.07 Lucas Pieterson
19.33 Sint Modderman (kaatsen)
19.40 Auke Achenbach direkt daarna Franke Osinga kaatser op zwarte sokken
20.07 Geert v.d. Wal ( VVV terrein)
20.26 Lippie de Kroon dochter van Klaas de Kroon en de dochter van Dolstra
20.34 Dolstra directeur Nutsspaarbank.
21.30 Hendrik De Graaf (kelner)
21.30 Hoving eig.( De Phoenix )
22.00 Lubbert (armhuis)
22.04 Haaje Blom
22.24 Johannes de Vries (Johannes Bimbam)
22.44 Oepke Dijkstra. Reade Oepke.
22.49 Germ de Jong (visser)
22.52 Akke Numan dochter van Johannes ( broer van Ritske )
22.57 Hielkje van Foeken e.v. M v.d. Sluis
23.26 Evert Keuning broer van Greelt en zonen van van Fokke Keuning
23.35 Jannie Lammers (woonschip)
23.24 de Haan (met stok) koopman
24.04 Wim Koopmans met Joke Jongsma (nicht), moeder Rudie Koopmans
24.13 mw. Stienstra (Zuiderdwarsvaart)
24.15 mw. Veenstra Meine Veenstra is haar zoon
24.23 mw. Marijke ? en Thijsje ? later geëmigreerd naar Nieuw Zeeland.

24.41 Roel Zeilstra (bakker v.d. Veer) later Philips en tamboermaître Concordia
24.50 Durk 1 en Durk 2 Talsma.
25.13 Baukje Tuinstra
25.18 Eize Houwing (arbeider bij Tuinstra)
25.22 Jelle Roelinga.
25.35 Klaas Tuinstra Noorderdwarsvaart 4
25.55 Mw. Trijn de Jong-Visser.
26.44 Ate van der Berg ( heit was adjunct dir Sociale Zaken )
26.58 Roel de Vries (Roel bakfiets)
27.14 Hans de Vries met sigaar.was fietsenmaker naast garage Lammers
27.18 Sybren v.d. Werf (postbode) Ouders hadden een kruidenierszaak op de Noordkade (Lippe Lap)
27.23 Anne Klasema met dochter Betty
27.32 mw. Buisman (Vogelzang)
28.01 De Haan bij bakker Smid ( Heit van Feike de Haan)
28.06 Jan van der Hoek (trainer) zoon van Rein van der Hoek
29.10 Rein van der Hoek Geert v.d. Wal
29.18 St. Jozef.
29.16 Marian Klasema
30.21 Geert Rebbers.
30.52 Ekie van der Harst (keeper Drachtster Boys)
31.08 Hopperus Buma en weth. De Boer en weth. Folkertsma
31.18 Klaas Sikkema en Lammert Dolstra.
31.33 Aljen Faber
31.50 Jochem Wiersma. Trouwde met een steenrijke vrouw.
31.58 Ietje Mazel dochter mw. Hopperus Buma.
32.09 Meester Murk Brouwer?

32.16 Meester Wiebe Dijksma ( hoofd school 1)
32.22 Diepenheim met alpinopet
32.27 Meester Baarda ( Hoofd school 3 )
32.34 mw. Hopperus Buma 33.55 woonboot heette “het Oorlogsschip)
32.49 Nynke en Claartje van der Sluis
32.52 Diepenheim en Femmie van Houten
33.23 Trijntje Bijker.
33.38 Tineke de Boer met vlechten, dochter juf de Boer- de Boer van school 2
33.42 Ellen ………..?
33.55 Grietje Pal.
34.05 Dieneke Kazemier.
34.07 Mw Elzinga links
34.10 Richtsje van der Sluis (zie ook foto gemeentehuis).
34.24 Janke de Hoop e.v. Marcus Boonstra.
00.00 Andela van de Vogelzang en Mw Vermis.
34.47 mw. Maaike van Bruggen- Bruinsma (kruidenierswinkel Vogelzang).
34.54 de Vries en mw. De Vries (meteropnemer waterleiding)
34.54 dochter de Vries
35.32 mw. Van der Brug eind van de Vogelzang
35.35 Jan Veenstra met bord
35.40 Eke Beenen met broertje Jaap uit het raam
35.44 Rike van Babbe ( Babbe en Kinge , Japik en Hindrik Visser. Manus is een zoon
35.57 Aukje Dijkstra e.v. Dikkie Klasema kleermaker Oosterstraat.
36.04 Boerderij van de Boer, heit van Folkert en Kanne de molkboer
36.42 Sippie de Vries e.v. Bouwe Schroor ?
36.48 Tymen zoontje van Klaas de Groot (Klaas bouwboer).

36.58 Mw. Nijboer e.v. Blauwe Jan.
37.03 Mw. Roelinga.
37.13 Jan Spinder (melkboer)
37.17 Gaitske van der Veen – de Vries e.v. Bareld v.d. Veen
37.43 Jan Mulder ( zoon is Kees Kozak )
37.51 Sjoerd (kuorke) Veenstra, met alpino pet.
37.56 Richtsje van der Suis.
39.00 Mw. Maaike Haanstra. Man was bij bakker Jorritsma.
39.05 Joeke Wouda en vrouw (Schwartzenberhlaan).
39.12 Mw. Jannie Steensma-Bos.
39.15 Seike v.d.Veen-de Graaf e.v. Jehannes tante van Douwe. Man was machinist op de tram
39.30 mw. Kuilman en dochter Hanna
40.18 Hermien de Groot e.v. Henk Spoelstra (Lijsterstraat)
40.48 Freerk Kuperus Kwekerij “ De Snor “
40.55 Jappie Steensma dammer met pijp, rechts Wouda van de Oudeweg.
41.02 Jan Stelwagen slager Noorderbuurt
41.19 Mw. Bijlsma.
41.22 Dolf Viersma (groot glad haar) Swartzenberghlaan. Woont nu boven de Aldi aan de markt.
41.32 Klaas (van Ekke) de Jong en Geert van der Wal
41.43 Klaas en Doete Faber Houtlaan
41.46 Staal en Wiebe Lageveen ( Wiebe 16 ).
41.50 Mw. Ruitenberg met dochtertje, man was secr. vv Drachten.
41.52 van Dijk
41.54 vrouw van Geert van der Wal
42.06 Janny van der Horst, Hessel Bijker, Harm de Jong en Carel Jacobs (de degenslikker)
42.12 Alie Klasema.

42.16 Siete Boon op trombone, Veenstra Schwartzenberghlaan.
42.17 Sjirk Spinder (achter Siete Booi) en Sjouke de Boer Matrassen Moleneind.
42.20 Geert v.d. Bos (midden) achter hem Rein v.d. Hoek. Links Eppie de Boer, voor Wim Bakker en
Gretha Postma.
42.21 Fokke Plantinga, Rink Otter en Jaap Klasema
42.24 Lau Visser rechts.
42.29 Roelie van der Hoek, Ans Walda.
42.36 Martha Boonstra, mw. Atje de Ruiter-Nieuwdam , mw. Eskes.
42.38 Achter mw. De Ruiter, mw. Kok-Zeilmaker.
42.39 Anne Gaikema- v.d. Bij, Mettie Gaikema en mw. Dieuwke Kanninga
42.42 Henk Krans en Marten de Vries.
42.44 Steven van Zinderen.
42.47 Oeds v.d. Wal met hoed ( voorzitter Ere zij God ).
42.52 Mw. Adema en met pet Griet de Wit, mw. Bergsma-v.d. Wal daar achter mw. v d. Brug naast
Mw. de Wit, Hetwig de Groot en mw. de Vries uit de Folgeren (slager Hedser de Vries)
43.04 Oebele Boelens tamboermaitre (beroeps militair). Jan Veenstra Drumband Cresendo
43.06 Grote trom Gerrit Bijker, Kleine trom rechts Dries de Vries.
43.12 Lutzen Bijlsma laatste muziekant links.
43.13 Rechts Lippie van Slooten, eerste van Gym. Ver. UDI
43.19 Klaske Tienstra kleintje links, is nu bij Anne van der Meer
43.28 Alie de Jong- de Graaf.
43.35 Grietje Pal
43.42 Piet Dam, Wobbe van der Weg, Gerrie Bron broer van Piet en Corrie
43.48 Trijn de Jong-Visser, mw. Wouters en Meintsje de Haan Zangkoor De Dageraad
43.50 Mw. Jouwersma met wit kraagje. Mw. (rooie Lies) Visser met zwart bloemetje
43.52 mw. Jouwersma (midden) mw. De Jong (rechts) mw. Wieling rechts achter mw Visser

43.54 mw. Trijntje Tjepkema links, achter haar Anneke Postma-van Roeden, man zeeman.
43.56 mw. de Jong van pompmaker de Jong Seike Pieterson.
43.59 Eppie Jouwersma in de midden.
43.59 Jannie Pieterson werkte bij Philips
44.09 Mw. Boelens-Meijer met bril, zuster staat schuin voor haar mw Smit- Meijer.
44.18 Henk Kok (Appie Kok). Er achter Geerligs (assuradeur), rechts mw. Venema naailerares
44.49 Melkboer Douwe Visser met dochter.
44.52 Sietse Kijlstra met vrouw en Janke Edema
44.54 Anneke Kijlstra
44.56 Roel Klasinga met huishoudster ( Roel Tuite)
44.58 Gerlof de Haan met dochter op de arm
45.43 Janny van der Horst
45.44 Seerden, Hessel Bijker en Harm de Jong van de pompmaker en Jan Bouma.
45.50 Alie Klasema
45.53 Alie Klasema, Carel Jacob (de degenslikker) Douwe Posthuma en Maartje v.d. Zee
45.56 Veenstra heit van Alie Matahelamual. vaandeldrager.
46.00 Sjouke de Boer (matrassen Moleneind) op de tuba
46.03 Wander Jager en Jan Radsma.
46.07 Sjoerdsje de Groot
46.12 Rienk Otter Jaap Klasema
46.16 Roel van der Bosch (dirigent)
46.21 Siete Boon er achter Wander Jager.
46.23 Jan Radsma
46.27 Gretha Postma
46.32 Geert v.d. Bosch, Rein van der Hoek.
46.36 Pronk (links trombone) Grilt Petersma Vogelzang

46.38 Grilt Petersma en Berend de Boer
46.42 Jan Bouma (kleine) en Ate de Boer (Marktzicht)
46.46 Tjerk Spinder en Wim Bakker
46.57 Fokke Plantinga..
47.01 Durk Plantinga met dwarsfluit, Jan Hiemstra en Keuning (botermaker bij de Lijempf)
47.05 Jannie van der Horst en de Tiroler Kapel.
47.17 Fokke Plantinga
47.25 Roel de Vries , Libbe Pronk Tiroler kapel
47.33 Jaap Klasema ( Jaap sigaar ), Rein v.d. Hoek (Rein koaltsje), Jan Hiemstra (Jan pudding)
47.56 Dr. Harmonie fusie Excelsior (sigarendraaierskorps) en Tot steun in de strijd (arbeiderskorps)
49.02 Huis Abe Veenstra aan de Oudeweg
49.38 Hendrik Berghuis en Klaas Dantuma.
49.41 Sikkema.
49.44 Buisman
49.53 Abe Veenstra (opper) (Tjerk)
51.01 Jan de Roos

Magazine 40 (juni 2016) is uit

Voorblad M40 100Inhoud magazine 40 (juni 2016:

 • Voorkaft – De voordeur van wat vroeger een arbeiderswoning was, en nu een B&B. (Zie voor volledig artikel verderop)
 • Van de voorzitter en van de redactie
 • Toen&nu - Een (vooral eertijds) karakteristiek plekje in Rottevalle
 • 25 jaar Smelne’s Erfskip. Het bestuur vroeg Fokke Wester om in een tweeluik terug te blikken. In dit nummer deel 1.
 • De plaatsing van de Stroffelstiennen voor de Joodse familie Zilverberg in de uitnodiging van Jaap van der Wal, met ook nog reacties van lezers.
 • Het Grote Goed Nieuws Boek van Simon Rozendaal is voor Maarten Nesse een bijzonder boek. Was Olingius de eerste drukker in Drachten? Waarschijnlijk wel, zo maakt Geert van der Veer aannemelijk.
 • Dirk Huizinga neemt u mee op de zoektocht naar de herkomst van een verwaarloosde ‘boeier’
 • Een opvallende verschijning, de woning van dokter Siebinga in Opeinde, vindt Peter Karstkarel
 • Op de middenfoto van Jaap van der Wal de tot B&B omgetoverde arbeiderswoning in Rottevalle
 • Alweer een zorgvuldige en fraaie restauratie, maar iets heel anders dan de Grote Kerk in het vorige nummer: nu een arbeiderswoning in Rottevalle. Een persoonlijk verhaal van Yvette Mulder
 • Was Olingius de eerste drukker in Drachten? Waarschijnlijk wel, zo maakt Geert van der Veer aannemelijk.
 • In de serie van Jelle Cornelis Terluin over de Smallingerlandse wapens en vlaggen is Rottevalle aan de beurt
 • Romrofte Smellingers – Ds. Visscher is voor veel lezers geen onbekende. Maar hoe verging het hem na zijn werk hier? Jan K. van Til volgde zijn spoor.
 • Op tournee met de verhalentafel langs basisscholen. Een bijzonder avontuur, zo maakt Tiny Derks duidelijk in zijn beeldverslag.

Losse nummers van Smelne's Erfskip Magazine zijn á € 3,95 verkrijgbaar bij Boekhandel Van der Velde Drachten aan het Raadhuisplein (zolang de vorraad strekt) of te bestellen via de secretaris van Stichting Smelne's Erfskip.

Gebouw voormalige Rijkskweekschool gemeentelijk monument

MUS00455 75Onlangs heeft B&W van de Gemeente Smallingerland het gebouw van de voormalige Rijkskweekschool aan de Torenstraat 14 in Drachten aangewezen als gemeentelijk monument. Het verzoek daartoe is enkele jaren gelden door Smelne’s Erfskip gedaan. Een belangrijk argument hiervoor was dat het gebouw, samen met de Rijkslandbouwwinterschool (rijksmonument) en het verenigingsgebouw Pro Rege (gemeentelijk monument), een belangrijk en zeer herkenbaar onderdeel vormt van de bebouwing aan de Torenstraat. Het gebouw dateert van 1923/1924 en is ontworpen door gemeentearchitect A.S. Vellinga. Het draagt kenmerken van de Amsterdamse school en de Art Deco. Jammer is alleen dat in 1954 de oorspronkelijke entree is vervangen. Deze hoekpartij vormde een mooi voorbeeld van de expressionistische baksteenarchitectuur van het interbellum.

MUS00657 75

Verkoop boek 70 jaar ziekenhuis in Drachten

Zoals voor alle boeken geldt, is het boek Een blauw hart voor donateurs te koop bij secretaris Roelof Hazelhoff, De Rival 33a in Drachten. Het is het handigst om hem van te voren even te bellen: 0512 52 20 82 of te mailen Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Zolang de voorraad strekt, is het boek (tegen winkelprijs) ook verkrijgbaar bij boekhandel Van der Velde aan het Raadhuisplein 5 te Drachten

Het boek kost voor donateurs € 15,95 (winkelprijs € 19,95).

Verkoop boek Drachtstervaart

Zoals voor alle boeken geldt, is het boek Drachtstervaart voor donateurs te koop bij secretaris Roelof Hazelhoff, De Rival 33a in Drachten. Het is het handigst om hem van te voren even te bellen: 0512 52 20 82 of te mailen Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Zolang de voorraad strekt, is het boek ook verkrijgbaar bij boekhandel Van der Velde aan het Raadhuisplein 5 te Drachten

Het boek kost voor donateurs € 14,50 (winkelprijs € 18,50).

Presentatie boek Drachtstervaart

PresDrVrt 100Op donderdag 12 november is het boek over de Drachtstervaart gepresenteerd. Het was een bijzondere avond, waarbij het eeerste exemplaar werd aangeboden aan de burgemeester van Smallingerland, de heer Tj. van Bekkum. Daarop werden nog 10 exemplaren aangeboden, aan de schrijvers van het boek. Gezien de opkomst en het aantal verkochte boeken mag de avond succesvol heten. Een schitterend artikel over de boekpresentatie vindt u op de webpagina van de Drachtster Courant. Het artikel kunt u hier terugvinden.

Stroffelstiennen in Smallingerland

In magazine 38 van oktober 2015 wordt uitgebreid aandacht besteed aan "Stroffelstiennen". De bedoeling is dat deze stenen in de openbare ruimte de plek gaan markeren, waar Joodse oorlogsslachtoffers hebben gewoond. Ondertussen is een groot deel van de uiteindelijke kosten reeds gedekt en zijn er ook al 3 stenen geadopteerd.

Wij kunnen daarbij uw hulp nog gebruiken, elke bedrag is welkom als bijdrage. Het bedrag kan overgemaakt worden op het bankrekeningnummer van Smelne's Erfskip, onder vermelding van Stroffelstiennen.

Het is ook mogelijk om een steen te adopteren. Maak dan € 150,00 over op de bankrekening van Smelne's Erfskip, onder vermelding van de te adopteren naam. De namen vindt u op pagina 13 van magazine 37 (mei 2015).

Boek Het Compagniester Verlaat verschenen

Onlangs is het boek Het Compagniester Verlaat, geschreven door Ruurd Verbeek, verschenen. Centraal in het boek staat de bedrijvigheid die aan het begin van de twintigste eeuw ontstond rond het Verlaat van Drachtstercompagnie. Daarbij gaat het in het bijzonder om de coöperatieve zuivelfabriek, die van 1908 tot 1933 aan de noordzijde van de Marrewyk in bedrijf was en om de erbij horende graanmaalderij, die het langer volgehouden heeft, maar uiteindelijk gesloopt is. Ook wordt uitvoerig aandacht besteed aan het al eerder, in 1900, opgerichte particuliere zuivelfabriekje aan de Siktaris Eringawyk en aan de oprichters ervan.

Lees meer: Boek Het Compagniester Verlaat verschenen

Activiteiten Jier Fan 't Smellinger lânskip

logo 150

De agenda van het cultuurhitorisch jaar 2015

Jier Fan 't Smellinger lânskip

Wordt bijgehouden op:

http://www.smallingerland.nl/Int/Cultuur-en-recreatie/Cultuur-en-recreatie-Jier-fan-t-Smellingerlanskip.html

de informatie folder is hier te downloaden.

Thema-avond over Dam Jaarsma groot succes!

 

De grote zaal van de complex bij de Zuiderkerk was op 19 november jl. volgestroomd voor de thema-avond over Dam Jaarsma – ferhalesamler by útstek. Het werd een prachtige avond. In een boeiende afwisseling tussen Douwe Kootstra en Iris Rusz vertelde Douwe op zijn beeldende manier een aantal door Dam Jaarsma verzamelde verhalen, terwijl Iris deze verhalen mooi in de context van de persoon Dam Jaarsma en zijn leven zette.
Onderstaande foto-impressie geeft een beeld van deze zeer geslaagde avond.

DJ01 WAL4628 470px 
 DJ02 WAL4629 470px
 DJ05 WAL4632 470px
 DJ06 WAL4640 470px
 DJ07 WAL4617 470px
 DJ08 WAL4636 470px
 DJ09 WAL4619 470px
 DJ10 WAL4620 470px
 DJ11 WAL4621 470px
 DJ12 WAL4622 470px
 DJ13a WAL4642-470px
 DJ14 WAL4649 470px
Gerealiseerd door Sugarmice