Lijst met namen in film Drachten 1954

Film van Drachten in 1954.
Mensen waarvan we de namen kennen
0.32 Burg. Hopperus Buma en Gem. secretaris Peter Nauta, weth.Jan De Boer, weth.Jan Douwstra en
Weth. Folkert Folkertsma
0.40 Beeld van Pier Pander.
0.58 Siete Booi links, rechts Sietsema met bril.
1.05 Mw. Zwart dochter van melkboer Zwart, Mineke e.v. Durk Talsma, links onder Joukje Douwstra,
Hoed en Sigaar Arjen Keuning Armmeester Beter Wonen 5
1.08 Rommert de Boer links, Dirk Stienstra, dan rechts Noorda, daarna links Jannie de Jong, boven
Roel Hoving Gemeente ontvanger.klein
1.12 S.Dotinga
1.13 H.W. de Ruijter, honger evacuee uit Amsterdam, redacteur pluskrant, later zijn dochter ook.
1.16 Marten van der Sluis.
1.31 Slaaf.
1.36 De Rival.
1.40 Martha Boonstra en mw. Boonstra, nederlands keurkorps turnen
1.45 Apotheker Adriaan Barentsen, liet de Drachtster kei uit de grond halen
2.13 Portier Philips waarschijnlijk Wiebenga.
2.35 Mw. Ytsma-van der Suis. Links Eigenaresse handwerkhuis Wind
2.45 Foppe van der Veen (melkboer)
3.07 Mw. Jagersma en vermoedelijk mw. Bulstra
3.12 Mw. Lokke Postma bij opslag Meekma aan de Oudeweg.
3.24 mw. Brouwer- Bolleman van boekhandel Brouwer
3.30 Koen Keuning met dochter, kantoor boekhandel Keuning
3.34 Piet Kunst van de Noorderhogeweg
3.45 de Harmonie van Vleeshouwer
4.00 Groentezaak van Zinderen

4.05 Dames Naaldkunst, Uit het raam Tanja e.v Piet Sijbesma, orgelbouwer Moleneind nu
Onderdelenhuis Handyman.
4.33 Dickie ( badjuffrouw).
4.43 mw. Baas- van der Mei?
5.03 mw. Van der Meulen (tabak)
5.44 mw. Beintema e.v. Rennie Beintema
5.58 Jappie van der Meulen kleine witte huis aan de Houtlaan 1 (Kop en Kont)
7.16 mw. Nicolai
7.56 vrouw van Klaas Frieswijk staat links. Woonde aan de Geelgorsstraat, vader bij de Post.
8.06 Hinse van der Molen (groenteboer)
8.40 Winkel Hanke Sipel zoon is Gaaitzen de Vries
8.52 Reinder Hogeveen (gem. ambtenaar) en Boersma Uileflecht mw. Scheveningen
8.54 De Kleine Beurs, won De Vries Brandstoffen, links Hofstra, daarnaast Boelens sigarendraaier
9.10 Boersma Uilevlecht Vrouw werd Scheveningen genoemd
9.54 Ida de Boer (Lippenhuizen) Slijterij Meekma
10.09 J. Klasema. Tije Viersma, Ida de Boer.
10.29 Minse van der Sluis (midden)
10.38 Truus Brouwer.
10.45 Hermien Boomsma
10.50 Edu Jörns
10.53 Jan Nijboer
11.32 Schillenboer Jan Veenstra, boerderijtje achter de Dwinger
10.40 Dieneke Kasimier, Grietje van der Sluis (school 2)
12.07 Corrie Pals.
12.28 Gerrie Bron
12.41 Henk de Ruiter. Zoon van Auke de Ruiter, toneelkapper

12.42 Egbert Veenstra
12.48 Aalzen van der Wal (midden) rechts A. Swier (gem.werken) Luit Swier is zoon
12.58 mw. van Houten moonde naast school 2 (moeder van Aalzen v.d.Wal?)
13.19 Anne e.v. Iepe de Jong
13.56 Hillie Ulsen
14.45 Geert van der Werf en Ido
14.55 Wikje van der Wal e.v. Libbe van der Wal
16.00 Won. Hoogeveen Tekenleraar Ambachtschool hoek P.P.straat en J.M. Houwenstraat.
16.10 Corrie Kok e.v. Appie Kok met dochter. Eigenaar AKO Matrassen Fabriek.
16.22 Jan Klaassen verzekeringsagent (Oudeweg)
16.33 Gre van Houten e.v. Sjouke van Houten (postbode)
17.10 Mw Westerhof?
18.13 Alie Remkes en mem
18.17 mw. Tjepkema- Roorda zuster van Bauke
18.30 Bauke Roorda skûtsjebouwer
18.38 Mw. v.d. Velde e.v. Piet v.d. Velde Moeder van Siep
19.22 mw. Trijn de Jong-Visser e.v. Bouwe de Jong.
19.45 mw. Klaver e.v. Siebe Klaver, mem van Durk klaver.
19.56 Lucas Pieterson
20.22 Sint Modderman (kaatsen)
20.34 Auke Achenbach direkt daarna Franke Osinga kaatser op zwarte sokken
20.57 Geert v.d. Wal ( VVV terrein)
21.21 Lippie de Kroon dochter van Klaas de Kroon en de dochter van Dolstra
21.30 Dolstra directeur Nutsspaarbank.
22.25 Durk De Graaf (kelner)
22.30 Hoving

22.50 Lubbert (armhuis)
23.15 Johannes de Vries (belle Bimbam)
23.35 Oepke Dijkstra. Reade Oepke.
23.38 Germ de Jong (visser)
23.41 Akke Numan dochter van Johannes ( broer van Ritske )
23.48 Hielkje van Foeken e.v. M v.d. Sluis
24.15 Evert Keuning broer van Grilt en zonen van van Fokke Keuning
24.23 Jannie Lammers (woonschip)
24.35 de Haan (met stok) koopman
24.55 Wim Koopmans met Joke Jongsma (nicht), moeder Rudie Koopmans
24.58 Kanne met zijn moeder
25.02 mw. Stienstra (Zuiderdwarsvaart)
25.06 mw. Veenstra Meine Veenstra is haar zoon
25.30 Roel Zeilstra (bakker v.d. Veer) later Philips en tamboermaître Concordia
25.40 Durk 1 en Durk 2 Talsma.
25.57 Gelske Meijer met mem Zuiderswarsvaart.
26.01 Baukje Tuinstra
26.09 Eize Houwing (arbeider bij Tuinstra)
2612 Jelle Roelinga.
26.23 Klaas Tuinstra Noorderdwarsvaart 4
26.32 huis van Manen. Straatvuilveegfiets.
26.45 Mw. Trijn de Jong-Visser.
27.36 Ate van der Berg ( heit was adjunct dir Sociale Zaken )
27.48 Roel de Vries (Roel bakfiets)
28.04 Harm de Vries met sigaar.
28.06 Sybren v.d. Werf (postbode) Ouders hadden een kruidenierszaak op de Noordkade (Lippe Lap)

28.13 Anne Klasema met dochter Betty
28.21 mw. Buisman (Vogelzang)
28.51 De Haan bij bakker Smid ( Heit van Feike de Haan)
28.56 Jan van der Hoek (trainer) zoon van Rein van der Hoek
29.59 Rein van der Hoek Geert v.d. Wal
30.08 St. Jozef.
30.17 Marian Klasema
31.20 Geert Rebbers
32.08 Hopperus Buma en weth. De Boer en weth. Folkertsma
32.51 Jochem (wetterholle) Wiersma. Trouwde met een steenrijke vrouw.
32.56 Ietje Mazel dochter mw. Hopperus Buma.
33.07 Meester Murk Brouwer?
33.14 Meester Wiebe Dijksma ( hoofd school 1)
33.26 Meester Baarda ( Hoofd school 3 )
33.34 mw. Hopperus Buma 33.55 woonboot heette “het Oorlogsschip)
33.48 Nynke en Claartje van der Sluis ook 34.30 31.45 34.53
33.50 Diepenheim en Femmie van Houten
34.22 Trijntje Bijker.
34.37 Tineke de Boer met vlechten, dochter juf de Boer- de Boer van school 2
34.41 Ellen ………..?
34.52 Grietje Pal.
35.09 Richtsje van der Sluis (zie ook foto gemeentehuis).
35.20 Janke de Hoop e.v. Marcus Boonstra.
35.45 mw. Van Bruggen- Bruinsma (kruidenierswinkel Vogelzang)
35.52 de Vries en mw. De Vries (meteropnemer waterleiding)
35.55 dochter de Vries

36.30 mw. Van der Brug eind van de Vogelzang
36.32 Jan Veenstra met bord
36.37 Eke Beenen met broertje Jaap uit het raam
36.42 Rike van Babbe ( Babbe en Kinge , Japik en Hindrik Visser. Manus is een zoon
36.55 Aukje Dijkstra e.v. Dikkie Klasema kleermaker Oosterstraat.
37.04 Boerderij van de Boer, heit van Folkert en Kanne de molkboer
37.40 Sippie Visser e.v. Bouwe Schroor ?
37.46 Zoontje Klaas de Groot (Klaas bouwboer).
37.56 Mw. Nijboer e.v. Blauwe Jan.
38.00 Mw. Roelinga.
38.10 Jan Spinder (melkboer)
38.14 Gooitske van der Veen – de Vries e.v. Bareld v.d. Veen
38.41 Jan Mulder ( zoon is Kees Kozak )
38.49 Sjoerd (kuorke) Veenstra, met alpino pet.
38.56 Richtsje van der Suis.
39.56 Mw. Maaike Haanstra. Man was bij bakker Jorritsma.
40.00 Joeke Wouda en vrouw (Schwartzenberhlaan).
40.07 Mw. Steensma-Bos.
40.12 Seike v.d.Veen-de Graaf e.v. Jehannes tante van Douwe. Man was machinist op de tram
40.27 mw. Kuilman en dochter Hanna
41.16 Hermien de Groot e.v. Henk Spoelstra (Lijsterstraat)
41.46 Freerk Kuperus Kwekerij “ De Snor “
41.51 Jappie Steensma dammer met pijp, rechts Wouda van de Oudeweg.
41.57 Jan Stelwagen slager Noorderbuurt
42.15 Mw. Bijlsma.
42.18 Dolf Viersma (groot glad haar) Swartzenberghlaan. Woont nu boven de Aldi aan de markt

42.28 Klaas (van Ekke) de Jong
42.38 Klaas en Doete Faber Houtlaan
42.42 Staal en Wiebe Lageveen ( Wiebe 16 ).
42.44 Mw. Ruitenberg man secr. vv Drachten.
42.48 van Dijk
42.50 vrouw van Geert van der Wal
43.03 Janny van der Horst, Hessel Bijker, Harm de Jong en Carel Jacobs (de degenslikker)
43.06 Alie Klasema.
43.10 Siete Boon op trombone, Veenstra Schwartzenberghlaan.
43.11 Sjirk Spinder (achter Siete Booi) en Sjouke de Boer Matrassen Moleneind.
43.14 Geert v.d. Bos (midden) achter hem Rein v.d. Hoek en Jaap Klasema. Links Eppie de Boer
43.15 Wim Bakker, Fokke Plantinga en Rink Otter
43.20 Lau Visser rechts
43.32 Martha Boonstra, mw. Attje de Ruiter-Nieuwdam , mw. Eskes.
43.33 Achter mw. De Ruiter, mw. Kok-Zeilmaker.
43.34 Anne Gaikema- v.d. Bij, Mettie Gaikema en mw. Dieuwke Kanninga
43.39 Henk Krans
43.40 Steven van Zinderen.
43.42 Oeds v.d. Wal met hoed ( voorzitter Ere zij God ).
43.47 Mw. Adema en met pet Griet de Wit, mw. Bergsma-v.d. Wal daar achter mw. vd. Brug naast
Mw. de Wit, Hetwig de Groot en mw. de Vries uit de Folgeren (slager Hedser de Vries)
44.00 Oebele Boelens tamboermaitre (beroeps militair). Jan Veenstra Drumband Cresendo
44.02 Grote trom Gerrit Bijker, Kleine trom rechts Dries de Vries
44.08 Lutzen Bijlsma laatste muziekant links. Rechts Lippie van Slooten, eerste gymnast
44.15 Klaske Tienstra kleintje links, is nu bij Anne van der Meer
44.24 Alie de Jong- de Graaf

44.31 Grietje Pal
44.42 Piet Dam, Wobbe van der Weg, Gerrie Bron broer van Piet en Corrie
44.44 Trijn de Jong-Visser, mw. Wouters. Zangkoor De Dageraad
44.45 Mw. Jouwersma met wit kraagje. Mw. (rooie Lies) Visser met zwart bloemetje
44.47 mw. Jouwersma (midden) mw. De Jong (rechts) mw. Wieling rechts achter mw Visser
44.48 mw. Trijntje Tjepkema links, achter haar Anneke Postma-van Roeden, man zeeman.
44.50 mw. de Jong van pompmaker de Jong.
44.52 Eppie Jouwersma in de midden.
44.55 Jannie Pieterson werkte bij Philips
44.52 Middelste rij Eppie Jouwersma.
45.04 Mw. Boelens-Meijer met bril, zuster staat schuin voor haar mw Smit- Meijer.
45.14 Henk Kok (Appie Kok). Er achter Geerligs (assuradeur), rechts mw. Venema naailerares
45.42 Melkboer Douwe Visser met dochter.
45.46 Sietse Kijlstra met vrouw en Janke Edema en zuster van Griet Miedema-Kijlstra ?
45.49 Anneke Kijlstra 2e van links en Griet Miedema-Kijlstra rechts
45.50 Roel Klasinga met huishoudster ( Roel Tuite)
45.53 Gerlof de Haan met dochter op de arm
46.37 Janny van der Horst
46.38 Maartje van der Zee ?
46.40 Hessel Bijker en Harm de Jong van de pompmaker en Jan Bouma en Alie Klasema.
46.48 Carel Jacobs (de degenslikker) en Douwe Posthuma
46.50 Veenstra heit Alie M. vaandeldrager.
46.56 Sjouke de Boer (matrassen Moleneind) op de tuba
46.58 Wander Jager en Jan Radsma
47.02 Sjoerdsje de Groot
47.07 Rienk Otter Jaap Klasema

47.10 Roel van der Bosch (dirigent)
47.16 Siete Boon.
47.21 Gretha Postma
47.26 Geert v.d. Bosch, Rein van der Hoek.
47.30 Wouda (woonde toen Oudeweg t.o. de Dobbereed) geëmigreerd
47.31 Pronk (links trombone) Grilt Petersma Vogelzang
47.33 Grilt Petersma en Berend de Boer
47.37 Jan Bouma (kleine) en Ate de Boer (Marktzicht)
47.40 Tjerk Spinder en 47.48
47.41 Wim Bakker
47.52 Fokke Plantinga..
47.54 Keuning Moleneind (botermaker, vader van o.a. Appie Nutte en Koos)
47.56 Durk Plantinga met dwarsfluit en Jan Hiemstra
48.01 Jannie van der Horst en de Tiroler Kapel.
48.12 Fokke Plantinga
48.21 Roel de Vries , Libbe Pronk Tiroler kapel
48.28 Jaap Klasema ( Jaap sigaar ), Rein v.d. Hoek (Rein koaltsje), Jan Hiemstra (Jan pudding)
48.51 Dr. Harmonie fusie Excelsior (sigarendraaierskorps) en Voorwaarts in de strijd (arbeiderskorps)
50.32 Hendrik Berghuis
50.35 Veldman ? rechts
50.38 Buisman en Jaap Klasema
50.47 Abe Veenstra (opper) (Tjerk)
51.55 Jan de Roos
51.59 Bouwe de Jong links (PTT) en mw. Klaver mem van Durk.
52.18 Jan Bouma links
52.29 Abe Veenstra (Tjerk) Jaap Klasema

Gebouw voormalige Rijkskweekschool gemeentelijk monument

MUS00455 75Onlangs heeft B&W van de Gemeente Smallingerland het gebouw van de voormalige Rijkskweekschool aan de Torenstraat 14 in Drachten aangewezen als gemeentelijk monument. Het verzoek daartoe is enkele jaren gelden door Smelne’s Erfskip gedaan. Een belangrijk argument hiervoor was dat het gebouw, samen met de Rijkslandbouwwinterschool (rijksmonument) en het verenigingsgebouw Pro Rege (gemeentelijk monument), een belangrijk en zeer herkenbaar onderdeel vormt van de bebouwing aan de Torenstraat. Het gebouw dateert van 1923/1924 en is ontworpen door gemeentearchitect A.S. Vellinga. Het draagt kenmerken van de Amsterdamse school en de Art Deco. Jammer is alleen dat in 1954 de oorspronkelijke entree is vervangen. Deze hoekpartij vormde een mooi voorbeeld van de expressionistische baksteenarchitectuur van het interbellum.

MUS00657 75

Verkoop boek 70 jaar ziekenhuis in Drachten

Zoals voor alle boeken geldt, is het boek Een blauw hart voor donateurs te koop bij secretaris Roelof Hazelhoff, De Rival 33a in Drachten. Het is het handigst om hem van te voren even te bellen: 0512 52 20 82 of te mailen Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Zolang de voorraad strekt, is het boek (tegen winkelprijs) ook verkrijgbaar bij boekhandel Van der Velde aan het Raadhuisplein 5 te Drachten

Het boek kost voor donateurs € 15,95 (winkelprijs € 19,95).

Verkoop boek Drachtstervaart

Zoals voor alle boeken geldt, is het boek Drachtstervaart voor donateurs te koop bij secretaris Roelof Hazelhoff, De Rival 33a in Drachten. Het is het handigst om hem van te voren even te bellen: 0512 52 20 82 of te mailen Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Zolang de voorraad strekt, is het boek ook verkrijgbaar bij boekhandel Van der Velde aan het Raadhuisplein 5 te Drachten

Het boek kost voor donateurs € 14,50 (winkelprijs € 18,50).

Presentatie boek Drachtstervaart

PresDrVrt 100Op donderdag 12 november is het boek over de Drachtstervaart gepresenteerd. Het was een bijzondere avond, waarbij het eeerste exemplaar werd aangeboden aan de burgemeester van Smallingerland, de heer Tj. van Bekkum. Daarop werden nog 10 exemplaren aangeboden, aan de schrijvers van het boek. Gezien de opkomst en het aantal verkochte boeken mag de avond succesvol heten. Een schitterend artikel over de boekpresentatie vindt u op de webpagina van de Drachtster Courant. Het artikel kunt u hier terugvinden.

Stroffelstiennen in Smallingerland

In magazine 38 van oktober 2015 wordt uitgebreid aandacht besteed aan "Stroffelstiennen". De bedoeling is dat deze stenen in de openbare ruimte de plek gaan markeren, waar Joodse oorlogsslachtoffers hebben gewoond. Ondertussen is een groot deel van de uiteindelijke kosten reeds gedekt en zijn er ook al 3 stenen geadopteerd.

Wij kunnen daarbij uw hulp nog gebruiken, elke bedrag is welkom als bijdrage. Het bedrag kan overgemaakt worden op het bankrekeningnummer van Smelne's Erfskip, onder vermelding van Stroffelstiennen.

Het is ook mogelijk om een steen te adopteren. Maak dan € 150,00 over op de bankrekening van Smelne's Erfskip, onder vermelding van de te adopteren naam. De namen vindt u op pagina 13 van magazine 37 (mei 2015).

Boek Het Compagniester Verlaat verschenen

Onlangs is het boek Het Compagniester Verlaat, geschreven door Ruurd Verbeek, verschenen. Centraal in het boek staat de bedrijvigheid die aan het begin van de twintigste eeuw ontstond rond het Verlaat van Drachtstercompagnie. Daarbij gaat het in het bijzonder om de coöperatieve zuivelfabriek, die van 1908 tot 1933 aan de noordzijde van de Marrewyk in bedrijf was en om de erbij horende graanmaalderij, die het langer volgehouden heeft, maar uiteindelijk gesloopt is. Ook wordt uitvoerig aandacht besteed aan het al eerder, in 1900, opgerichte particuliere zuivelfabriekje aan de Siktaris Eringawyk en aan de oprichters ervan.

Lees meer: Boek Het Compagniester Verlaat verschenen

Activiteiten Jier Fan 't Smellinger lânskip

logo 150

De agenda van het cultuurhitorisch jaar 2015

Jier Fan 't Smellinger lânskip

Wordt bijgehouden op:

http://www.smallingerland.nl/Int/Cultuur-en-recreatie/Cultuur-en-recreatie-Jier-fan-t-Smellingerlanskip.html

de informatie folder is hier te downloaden.

Thema-avond over Dam Jaarsma groot succes!

 

De grote zaal van de complex bij de Zuiderkerk was op 19 november jl. volgestroomd voor de thema-avond over Dam Jaarsma – ferhalesamler by útstek. Het werd een prachtige avond. In een boeiende afwisseling tussen Douwe Kootstra en Iris Rusz vertelde Douwe op zijn beeldende manier een aantal door Dam Jaarsma verzamelde verhalen, terwijl Iris deze verhalen mooi in de context van de persoon Dam Jaarsma en zijn leven zette.
Onderstaande foto-impressie geeft een beeld van deze zeer geslaagde avond.

DJ01 WAL4628 470px 
 DJ02 WAL4629 470px
 DJ05 WAL4632 470px
 DJ06 WAL4640 470px
 DJ07 WAL4617 470px
 DJ08 WAL4636 470px
 DJ09 WAL4619 470px
 DJ10 WAL4620 470px
 DJ11 WAL4621 470px
 DJ12 WAL4622 470px
 DJ13a WAL4642-470px
 DJ14 WAL4649 470px

Volle kerk bij Thema-avond over 150 jaar Drachtster Courant en fotoboek Smallingerland in oude beelden

26 mei 2014 was een bijzonder feestelijke dag: de Drachtster Courant bestond precies op die dag 150 jaar en het fotoboek Smallingerland in oude beelden kwam uit. Beide onderwerpen kwamen die maandag op onze thema-avond aan bod. En wat ligt meer voor de hand dan dat we de Drachtster Courant zelf aan het woord (en beeld!) laten over deze avond? Daarvoor: klik hier

 

 

 

App SE "in de lucht"

De app van Smelne's Erfskip is "in de lucht". Ga via uw internetbrowser naar www.app.smelneserfskip.nl en de app wordt gedownload op uw PC, smartphone of tablet. Lees meer via het tabblad "publicaties" onder app. of klik HIER.

Gerealiseerd door Sugarmice