Over ons

In het heden ligt het verleden, in het nu wat worden zal! 

Dat is ons motto, al sinds onze oprichting in 1991. Smelne's Erfskip zet zich in voor cultuurhistorische waarden in de gemeente Smallingerland. Natuurlijk gaat daarbij onze aandacht uit naar monumentale panden. Maar er is meer, zoals belangwekkende historische elementen in het landschap en straatpatronen of juist kleinere elementen als bruggen, sluisjes, grafzerken en bomen. Ook delen van het landschap in onze gemeente horen bij het cultureel erfgoed. Denk bijvoorbeeld aan het wijkenstelsel bij Drachtstercompagnie of de Kraenlânnen onder De Veenhoop.

Bovendien kent het cultureel erfgoed nog de 'zachte' kant van het immateriële erfgoed. Dan gaat het om tradities, rituelen, ambachten, waarden, overgeleverde verhalen en andere culturele uitingen. Samengevat, de geestelijke erfenis van de generaties voor ons.

De – gelukkig – groeiende interesse in de cultuurhistorie van de eigen omgeving willen wij stimuleren en voeden door themabijeenkomsten en dia-presentaties, de Open Monumentendag, wandel- en fietsroutes, ons full color magazine Smelne's Erfskip en door ons uitgegeven boeken. Op deze website vindt u hierover meer informatie.

Lees meer: Over ons

Gerealiseerd door Sugarmice